Να ενισχυθούν οι Περιφέρειες από την ΕΕ και αποδοχή πρόσκλησης του Περιφερειάρχη - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Ένας κύκλος κλείνει και ένας νέος ξεκινά.

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Να ενισχυθούν οι Περιφέρειες από την ΕΕ και αποδοχή πρόσκλησης του Περιφερειάρχη

Την πρόθεση της να επισκεφθεί την Κρήτη, εξέφρασε η κορυφαία Ευρωπαία Επίτροπος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Ελίζα Φερέιρα, ανταποκρι-νόμενη σε πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.Η κα Φερέιρα,ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη απαντώντας στην επιστολή του,ενώ ανέφερε ότι θα επισκεφτεί την Κρήτη όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες-λόγω της πανδημίας-για να συνεργαστεί με τον κ.Αρναουτακη για την πολιτική Συνοχής και την εφαρμογή της στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ο κ. Αρναουτάκης σε πρόσφατη επιστολή του προς την Ευρωπαία Επίτροπο είχε επισημάνει πως «πρωταρχική ανάγκη παραμένει η διασφάλιση των συστημάτων υγείας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το αύριο όμως είναι κοντά. Πρόκειται για την επόμενη μέρα, η οποία πρέπει να βρει την Ευρώπη ενωμένη. Μια Ευ-ρώπη που θα κινηθεί ξανά σε ρυθμούς ανάπτυξης, μέσα σε ένα αναδιαμορ-φωμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα τα νέα δεδομένα». 


Αφορμή της επιστολής του Περιφερειάρχη ήταν οι από-ψεις της Επιτρόπου, όπως είχαν δημοσιευθεί πρόσφατα σχετικά με τη δη-μιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, οι πόροι του οποίου, όπως πρότεινε ο κ. Αρναουτάκης, πρέπει να κατευθυνθούν προς τις Περιφέρειες, με το καθεστώς των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.«Πραγματικά, πρόκειται για μια σημαντική πα-ρέμβαση, η οποία θα συνεισφέρει καθοριστικά στην τόνωση των μαζικών ε-πενδύσεων, στη σύγκλιση των οικονομικών στόχων και σίγουρα θα βοηθήσει περιφερειακές οικονομίες, όπως η Κρήτη, προκειμένου να καλύψουν μέρος των απωλειών από την πτώση του τουρισμού, των εξαγωγών και άλλων το-μέων οικονομικής δραστηριότητας», είχε επισημάνει ο Περιφερειάρχης Κρή-της.Βεβαία η σχέση του Περιφερειάρχη με την κα Φερέιρα μόνο τυχαία δεν εί-ναι, καθώς ο κ. Αρναουτάκης με την καταγόμενη από την Πορτογαλία Επί-τροπο, έχουν «ανοιχτούς διαύλους» επικοινωνίας λόγω της πολύχρονης γνω-ριμίας και της αποτελεσματικής συνεργασίας τους κατά την κοινή θητεία τους στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. 


Η συνεργασία τους συμπεριελάμβανε μεταξύ άλ-λων και την προώθηση θεμάτων περιφερειακής πολιτικής, αλλά και την κοινή δράση τους ως Ευρωβουλευτές των χωρών του Νότου.

Η κα Φερέιρα κλείνοντας την επιστολή της,ευχαρίστησε θερμά τον κ. Αρναου-τάκη για την επικοινωνία και την πρόσκληση να επισκεφτεί την Κρήτη,λέγο-ντας ,ότι,"θα είναι μεγάλη χαρά για εμένα να συναντηθούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με το μέλλον της πολιτικής Συνοχής και την εφαρμογή της στην Περι-φέρεια σας.Μεχρι τότε οι υπηρεσίες,οι συνεργάτες μου κι εγώ προσωπικά εί-μαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέσα στήριξης και να βοηθήσουμε έτσι την Ελλάδα να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τις πρωτοφανείς προκλήσεις της πανδημίας covid 19".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Post Top Ad

.............