Την πρόταση Απόδοσης Παγίας Προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων ζητάει ο Λεωνίδας Τερζής - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Την πρόταση Απόδοσης Παγίας Προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων ζητάει ο Λεωνίδας Τερζής

Προς :Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Κρήτης
Κοιν: Δήμο Σητείας

Κύριε Πρόεδρε,
προκειμένου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών των τοπικών κοινοτήτων των Δήμων έχει συσταθεί πάγια προκαταβολή, την οποία διαχειρίζεται ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Σε πολλές περιπτώσεις οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων πληρώνουν δαπάνες που αφορούν στην παροχή εργασιών (π.χ. εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, πλατείες ,κοιμητήρια κ.λπ.) και για αυτές εκδίδεται Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης (ή τίτλος κτήσης).

Διευκρίνισεις - ανακολουθίες και μια ερώτηση προς τον κύριο ...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4509/17, πρέπει να γίνονται από 1-1-2018 κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ 26,90% για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη καθώς επίσης, όπως και πριν κράτηση 20% για φόρο εισοδήματος και 3,6% χαρτόσημο. Το γεγονός αυτό αφομοιώνει δραματικά στο ήμισυ περίπου το καθαρό ποσό που καλείται να διαχειριστεί ο κάθε πρόεδρος .
Σε τοπικές κοινότητες με 1000 ευρώ παγία προκαταβολή, το πραγματικό ποσό ελάχιστα ξεπερνά τα 500 ευρώ. Με παραπάνω ποσό είναι σχεδόν αδύνατο, είτε να βρεθούν οι εργαζόμενοι λόγο χαμηλού ημερομισθίου, είτε διότι το ποσό θα εξαντληθεί με λίγες μόνο εργασίες.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πως η διαδικασία της Παγίας προκαταβολής ,λόγω της κατάστασης που βιώνουμε ως χώρα με παρέμβαση της ΚΕΔΕ θα πρέπει να απλοποιηθεί και να εξαιρεθεί από την παρακράτηση του 20% φόρου εισοδήματος για τις εργασίες, τουλάχιστον για το έτος που διανύουμε.
Η αποκεντρωτική λογική ,και η αυτοδιαχείριση της καθημερινότητας , κυρίως των απομακρυσμένων τοπικών κοινοτήτων , πιστεύουμε πως θα βοηθήσει τους δήμους και την ίδια την πολιτεία .

Λεωνίδας Τερζής
Δημοτικός Σύμβουλος δήμου Σητείας
π. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Post Top Ad

.............