Οδηγίες για την αντιπυρική περίοδο από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020

Οδηγίες για την αντιπυρική περίοδο από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη (4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012) και τον Κανονισμό Καθαριότητας (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17-4 της υπ αρ. 205/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεως, κοινοτήτων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται όπως μεριμνήσουν: στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του τρέχοντος έτους από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. 


Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διαδικασιών οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές ποινικές διαδικασίες κατά παράβαση του αρ. 433 του Ποινικού Κώδικα και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............