Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου η δεύτερη συνάντηση διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Ένας κύκλος κλείνει και ένας νέος ξεκινά.

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου η δεύτερη συνάντηση διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου


Ο Δήμος Χερσονήσου, οι φορείς και οι κάτοικοι συναντιούνται και συμφωνούν στους στόχους και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται για λειτουργικές και βιώσιμες μετακινήσεις.

Η δεύτερη συνάντηση διαβούλευσης του Δήμου Χερσονήσου και των φορέων του τόπου για τις μετακινήσεις – ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου θα γίνει την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, στις 17:00΄, στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ:

17.00΄ – 17.15΄ Χαιρετισμοί

17.15΄ – 17.30΄ Τι είναι ένα ΣΒΑΚ – Φάση ανάπτυξης στρατηγικής ΣΒΑΚ του Δήμου Χερσονήσου
Ομιλητής: Νίκος Δρακωνάκης, Εκπρόσωπος εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε.

17.30΄ – 17.50΄ Σημερινή κατάσταση μετακινήσεων και σχεδιασμού στο Δήμο Χερσονήσου
Ομιλήτρια: Τέα Κριτσωτάκη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος Δήμου Χερσονήσου

17.50΄ – 18.10΄ Όραμα στρατηγικής, ειδικοί στόχοι και προτεραιότητες για το ΣΒΑΚ Χερσoνήσου στην κατεύθυνση των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τα ΣΒΑΚ
Ομιλητής: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ

18.10΄ – 18.30΄ Αρχικά προτεινόμενα μέτρα και παρεμβάσεις στο σύνολο του Δήμου Χερσονήσου
Ομιλητής: Μαρία Σίτη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, Συνεργάτης ΕΤΑΜ Α.Ε.

18.30΄ – 18.40΄ Τρόποι συμμετοχής του κοινού και των φορέων για την κατάθεση προτάσεων μέτρων και παρεμβάσεων στους μικρούς και μεγάλους οικισμούς του Δήμου Χερσονήσου
Ομιλήτρια: Μαρία Φραγκιαδάκη, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Υπάλληλος Δήμου Χερσονήσου

18.40΄ - 19.10΄ Ανοικτή συζήτηση με το κοινό – τοποθέτηση φορέων και κατοίκων

19.10΄ - 19.30΄ Κλείσιμο και Συμπεράσματα
Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ξεκινήσει την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), μέσω του οποίου επιδιώκεται:
· η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας,
· η ενίσχυση των ήπιων μορφών μετακίνησης,
· η ενίσχυση της ταυτότητας και της προσβασιμότητας του κέντρου της πόλης, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,
· η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλήσεις,
· η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
· η αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς,
· η αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζή μετακίνησης,
· η μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων,
· η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ),
· η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κ.λπ.) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών,
· η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην πόλη.


Αντικείμενο της πρώτης διαβούλευσης αποτέλεσε η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων στη λειτουργία της πόλεων και των παρακείμενων οικισμών. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου, που θα συμβάλει ουσιαστικά στον σχεδιασμό του οράματος και του τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Οι παρουσιάσεις, το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο και το
Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου βρίσκονται σε ιστοσελίδα του ιστότοπου του Δήμου Χερσονήσου (ΕΔΩ).

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου η δεύτερη συνάντηση διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Post Top Ad

.............