Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019

Εκδήλωση συμμετοχής για τμήματα μάθησης Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Χερσονήσου

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΧερσονήσουΕνημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Χερσονήσου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χερσονήσου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου θα προσφερθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:


Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Αθλητισμός και Διατροφή 25
2 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα όπως είναι ο σχολικός εκφοβισμός, το διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.α. 25
3 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 25
4 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
5 Γαλλικά για τον τουρισμό ( Α1-Α2) 25
6 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες) 125
7 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει, σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες 175

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης και χωρίς καμία άλλη διάκριση. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ, ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
ΑΠΟΨΕΙΣ Προστασία πρώτης κατοικίας:- Αλά κάρτ ευαισθησία της ΝΔ - Αποκατάσταση του στήθους Προστασία πρώτης κατοικίας: Παντού υπάρχει ένας μύθος Η αλά κάρτ κοινωνική ευαισθησία της ΝΔ Νέα σελίδα στην αποκατάσταση του στήθους
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η υπηρεσία RevitUp ταξιδεύει - Στον Όμιλο Hines 3 ξενοδοχεία - Πρωταθλητής της TUI το Anemos Luxury Η υπηρεσία RevitUp ταξιδεύει στη συνάντηση της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής Στον αμερικανικό Όμιλο Hines 3 ξενοδοχεία της Κρήτης Πρωταθλητής της TUI το Anemos Luxury Grand Resort

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ