Ενημερωτική Συνάντηση σχετικά με την Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών ια τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Ενημερωτική Συνάντηση σχετικά με την Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών ια τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης

Ενημερωτική Συνάντηση σχετικά με την Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας ΚρήτηςΣήμερα Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Πειραματικό Θέατρο του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, Πλαστήρα και Ρωμανού Ηράκλειο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την ΟικοΜ ΕΠΕ, Ανάδοχο Εταιρεία της Μελέτης στο πλαίσιο σύμβασης με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και του Σχεδίου Διαχείρισης για 28 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και 26 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Νatura 2000 στην Κρήτη. 

Το έργο αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Τα αποτελέσματά του θα χρησιμοποιηθούν από όλες τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τις προστατευόμενες περιοχές (Φορείς Διαχείρισης, ΥΠΕΝ, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κ.λπ.). Επίσης, θα αποτελούν σημαντική βάση για το χωροταξικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.


Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης», βρίσκονται στον ιστότοπο www.oikom.gr/epmkritis. Για σχόλια και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση epmkritis@oikom.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ενημερωτική εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον αριθμό 210 7248644 ή στο email diavoulefsi@sympraxis.eu.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

.............