Απάντηση προς του Δημοτικούς Συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας. - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Απάντηση προς του Δημοτικούς Συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας.


«Αναφορικά με τα, με αριθμό πρωτοκόλλου 20655/21-11-2019 και 21181/27-11-2019 όμοια αιτήματά σας, σχετικά με την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας, σας ενημερώνω ότι κατά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, την 21η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 το βράδυ, στην οποία ήσαστε παρόντες, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με το αίτημά σας, ενημερώνοντάς σας παράλληλα για τις ενέργειες που έχει κάνει η νέα Δημοτική Αρχή για κάθε ένα από τα δώδεκα θέματα που θέτετε προς ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης, καλώντας σας μάλιστα να μπουν εκτός ημερήσιας διάταξης, αλλά δεν δεχθήκατε την πρότασή του.


Σαν Πρόεδρος του Συμβουλίου, θεωρώ ότι τα θέματα για τα οποία ζητάτε σύγκληση του Συμβουλίου συζητήθηκαν και ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο αναλυτικά. Για τον λόγο αυτό, δεν συντρέχει λόγος για την σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με τα ίδια θέματα».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Post Top Ad

.............