Ο Γιώργος Μοσκοβίτης εξελέγη πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης Δημοσιογράφων & Μ.Μ.Ε - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

Ο Γιώργος Μοσκοβίτης εξελέγη πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης Δημοσιογράφων & Μ.Μ.Ε


Ο Γιώργος Μοσκοβίτης εξελέγη πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης Δημοσιογράφων & Μ.Μ.Ε. μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019Από την καταμέτρηση των ψήφων πλειοψήφησε ο  Γεώργιος Δ Μοσκοβίτης , και ακολούθησαν κατά σειρά προτίμησης οι : Iωάννης Κατσαράκης , Χαράλαμπος Εμμανουήλ, Γεώργιος Αλατσάκης , Νικόλαος Χατζηνικολάκης , Μαρία Πολάτου και Ελένη Χρυσού.

Αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι : Μανώλης Πυθαρούλης και Γεώργιος Κουτσάκης  .


Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται οι : Χαρίκλεια Πυθαρούλη , 
Κωνσταντίνος Αντωνακάκης και Ορέστης Βέσκας .

Ο πλειοψηφών σύμβουλος του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
 ΠΑ.Ε.ΔΗ & Μ.Μ.Ε κος Γιώργος Δ. Μοσκοβίτης κάλεσε τα νέα μέλη που
 εκλέχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο  την Τετάρτη  6 Νοεμβρίου 2019 
σε συνεδρίαση με θέμα στην ημερήσια διάταξη την συγκρότηση σε Σώμα ως ορίζει το καταστατικό.
Δ.Σ. και συνεστήθη σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος :  Μοσκοβίτης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος:  Εμμανουήλ Χαράλαμπος

Γενική Γραμματέας:  Πολάτου Μαρία

Eιδική Γραμματέας:  Χρυσού Ελένη

Tαμίας :  Κατσαράκης Ιωάννης

Έφορος:  Αλατσάκης Γιώργος

Δημ. Σχέσεις :  Χατζηνικολάκης Νικόλαος

Εξελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος : Aντωνακάκης Κωνσταντίνος

Γραμματέας : Πυθαρούλη Χαρίκλεια

Μέλος : Bέσκας Ορέστης

Post Top Ad

.............