Πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-κού έργου HORIZON2020 με το ακρωνύμιο «CRISS» για το Γενικό λύκειο Μοχού - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-κού έργου HORIZON2020 με το ακρωνύμιο «CRISS» για το Γενικό λύκειο Μοχού

Το Γενικό Λύκειο Μοχού με χαρά ανακοινώνει ότι οι μαθητές/τριες του σχολείου μας Χαμαλάκη Κωνσταντίνα, Λαρεντζάκης Χαράλαμπος, Παπουτσάκη Κυριακή και Χατζάκη Μαρία έλαβαν πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-κού έργου HORIZON2020 με το ακρωνύμιο «CRISS» κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 


Το ευρωπαϊκό έργο υποστηρίζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρή-της ως εθνικός εταίρος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς κ. Βου-ζαξάκη Γεώργιο, κα Γιαννοπούλου Ειρήνη και κ. Χουρδάκη Εμμανουήλ.


Το Γενικό Λύκειο Μοχού συμμετείχε με επιτυχία στο διαγωνισμό Πιστοποίησης Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων – Entrepreneurial Skills Pass (E.S.P.), μέσω του προ-γράμματος της «Εικονικής Επιχείρησης» του Σωματείου της Επιχειρηματικότητας Νέ-ων – Junior Achievement Greece, δίνοντας στους μαθητές μας της Α’ και Β’ Λυκείου Διαμαντάκη Παύλο, Παπουτσάκη Κυριακή, Πασχαλίδη Αναστασία, Χατζάκη Μαρία, Γιακουμάκη Αντώνιο, Θαλασσινάκη Αντώνιο, Σαρινάκη Γεώργιο, Φρουδαράκη Μι-χαέλα την πιστοποιήση επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το ESP απαιτεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας μιας μαθητικής εταιρίας, (διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους), την αυ-το-αξιολόγηση των μαθητών μέσω ειδικού τεστ (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της εργασίας), και την εξέταση online σε γνώσεις επιχειρηματικότητας, οικονομικών και χρηματοοικονομικών. 


Η απονομή μιας τυποποιημένης αναγνώρισης των επιχειρηματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, προσφέρει στους νέους συγκρι-τικό πλεονέκτημα κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιή-θηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 από τους εκπαιδευτικούς κ. Βουζαξάκη Γεώρ-γιο, κ. Γιαννοπούλου Ειρήνη, κ. Καγιαλή Ανδρέα και κ. Πυνηρτζή Γεώργιο.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γιώργος Πυνηρτζής
ΠΕ11 & ΠΕ82

Post Top Ad

.............