Ξεκινάει από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας η αποκατάσταση ζημιών σε πέντε κοινότητες της Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Ξεκινάει από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας η αποκατάσταση ζημιών σε πέντε κοινότητες της Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στην υπογραφή τριών συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια υλικών (σκυρόδεμα, αρδευτικά υλικά) και στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, για την αποκατάσταση των ζημιών σε πέντε (5) κοινότητες της Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου - Σκινιά, Καραβάδου, Δεματίου, Καστελλιανών και Γαρίπας - που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προχώρησε το προηγούμενο διάστημα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης Φραγκάκης.Οι συγκεκριμένες κοινότητες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με τις αρ. πρωτ. 2884/10-04-2019 & 7120/04-10-2019 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων (έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις κλπ) που εκδηλώθηκαν σε αυτές την 5η Απριλίου 2019.

Ειδικότερα οι συμβάσεις αφορούν:
· Χωματουργικές εργασίες βελτίωσης οδών, συνολικής δαπάνης 64.653,60€ (συμπ. ΦΠΑ), που αφορά στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με σκοπό τη βελτίωση των οδών που παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα προσπελασιμότητας, μέσω της μίσθωσης μηχανημάτων έργου (2 διαμορφωτήρες γαιών, 2 Εκσκαφείς, 2 Φορτηγά αυτοκίνητα).
· Προμήθεια σκυροδέματος, συνολικής δαπάνης 67.361,14€, (συμπ. ΦΠΑ), που αφορά στην προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, με στόχο τη βελτίωση της βατότητας οδών,
· Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα, συνολικής δαπάνης 61.139,63€ (συμπ. ΦΠΑ), που αφορά στην προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση των βλαβών που προέκυψαν στα αρδευτικά δίκτυα. Όλες οι εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων προέρχεται από πόρους πιστώσεις της ΣΑΕ 055, σε βάρος του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 30508/22-04-2019 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

.............