Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου η γενική συνέλευση του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου η γενική συνέλευση του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας


Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου η γενική συνέλευση του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Σητείας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία τα μέλη της Γ.Σ. συζήτησαν και έλαβαν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα:1. Απολογισμός δράσης 2018 και κατευθυντήριες γραμμές δράσης 2019.

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 30ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2018  μέχρι 31.12.2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της 30ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 – 31.12.2018).

4. . Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019.

5. Έγκριση της αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2018 και καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ για το έτος 2019

6.Τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

7. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.


Ομόφωνα εγκρίθηκαν ο απολογισμός δράσης και οι οικονομικές καταστάσεις και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη.
Αποφασίστηκε να παραμείνουν και τη νέα χρήση οι ίδιοι ελεγκτές καθώς και η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. να παραμείνει μηδενική.
Επίσης εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018, ενώ έγινε και αναλυτική ενημέρωση για την δικαστική διαμάχη με την εταιρεία WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και αποφασίστηκε να προχωρήσει το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ. σε νέα αγωγή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Στην συνεδρίαση παρέστησαν και ο Δήμαρχος Σητείας κος Γιώργος Ζερβάκης και ο κος Νίκος Διαλυνάς που πρόκειται να αναλάβει Δ/νων Σύμβουλος του ΟΑΣ.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΣΑΣ