Διαγωνισμός 1,3 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για τουριστική προβολή - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Διαγωνισμός 1,3 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για τουριστική προβολή

Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Συμμετοχή σε εκθέσεις, Workshops – Roadshows, φιλοξενίες & εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων». Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο, με προϋπολογισμό 469.499,26 ευρώ με ΦΠΑ, αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε εκθέσεις. 


Το δεύτερο τμήμα, με προϋπολογισμό 830.831,26 ευρώ με ΦΠΑ, αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε workshop – roadshows, φιλοξενίες και εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων. Προσφορές υποβάλλονται για τα δύο τμήματα ή ξεχωριστά για το καθένα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ έως τις 9/10/2019 και ώρα 16.00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 15/10/2019 και ώρα 10.00, ενώ ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 31/12/2021. 

ΠΗΓΗ


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΣΑΣ