Ασθένειες του αμπελιού την περίoδο που διανύουμε - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Ασθένειες του αμπελιού την περίoδο που διανύουμε

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.


Ευδεμίδα: Μεσοπρώιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου και πρώιμη των ν. Χανίων - Ρεθύμνου.
Έναρξη 2ης πτήσης (1η καρπόβια γενιά).
Ωίδιο : Πολύ ευνοϊκές συνθήκες και ευαίσθητα βλαστικά στάδια. Απαραίτητη η προστασία σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες.
Περονόσπορος : Ο μύκητας ενεργοποιείται και μολύνει κάθε φορά που σημειώνονται δροσιές. Τα ευαίσθητα στάδια μούρου – άνθησης – καρπόδεσης - μικρές ράγες σε ανάπτυξη πρέπει να είναι καλυμμένα.
Τζιτζικάκι: Δεν συνιστάται αντιμετώπιση.
Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους.
ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (Lobesia botrana)
Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :
Η πτήση (πρώτες συλλήψεις και πρώτες αραιές ωοτοκίες) ξεκίνησε :
 • Στους ν. Ηρακλείου - Λασιθίου, στην μεσοπρώιμη ζώνη και
 • Στους ν. Χανίων - Ρεθύμνου, στην πρώιμη ζώνη.
Οδηγίες :
Στις περιοχές αυτές συνιστάται να ξεκινήσει η προστασία στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Στην μεσοπρώιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου και στην πρώιμη ζώνη των ν. Χανίων - Ρεθύμνου :
Επιτραπέζια : 2 - 4 Ιουνίου.
Σουλτανίνα – οινάμπελα : 4 - 6 Ιουνίου.
Σημείωση : Επειδή στις περιοχές αυτές υπάρχουν αμπέλια - ποικιλίες που βρίσκονται στα βλαστικά στάδια τέλος άνθησης – έναρξη καρπόδεσης και δεδομένου ότι το έντομο γεννά σε ρώγες διαμέτρου άνω των 2 χιλ. (περίπου μέγεθος μικρής φακής), σε αυτά τα αμπέλια η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει 1 - 2 ημέρες αργότερα από τις παραπάνω προτεινόμενες ημερομηνίες.
Για την έναρξη της 2ης πτήσης της ευδεμίδας στις υπόλοιπες περιοχές του δικτύου (όψιμες ν. Ηρακλείου και μεσοπρώιμες – όψιμες ν. Χανίων) καθώς και για επαναληπτικούς ψεκασμούς θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.
ΩΙΔΙΟ: (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)
Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
 • Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις νέες μολύνσεις, οι κύκλοι της ασθένειας είναι σύντομοι (6 – 8 ημέρες) και τα βλαστικά στάδια της εποχής (μούρο - άνθηση – καρπόδεση - νεαρές ρώγες) πολύ ευαίσθητα στις προσβολές.
 • Οι μολύνσεις που γίνονται αυτή την περίοδο προκαλούν μετά τα μέσα Ιουνίου τις έντονες προσβολές ωιδίου.
Οδηγίες :
 • Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή (συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με το σκεύασμα).
 • Στα βλαστικά στάδια της άνθησης – καρπόδεσης να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απύρι). Προσοχή : το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνω από 30οC μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.
Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)
Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :
 • Παρότι δεν σημειώνονται βροχές, οι έντονες δροσιές που επικρατούν κατά θέσεις και κατά περιόδους δίνουν μολύνσεις και εμφανίζονται νέα συμπτώματα.
 • Υπενθυμίζεται ότι τα βλαστικά στάδια αυτής της περιόδου είναι πολύ ευαίσθητα και ο μύκητας μπορεί να χτυπήσει «κατευθείαν» τα σταφύλια.
Οδηγίες :
Για όλους τους παραπάνω λόγους συνιστάται τα ευαίσθητα βλαστικά στάδια (προανθικά – άνθηση – καρπόδεση - μικρές ράγες σε ανάπτυξη) να είναι καλυμμένα, ιδιαίτερα σε περιόδους και θέσεις με έντονες δροσιές ή πιθανή βροχή (παρακολουθείτε την πρόβλεψη ΕΜΥ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κάθε σειρά να ψεκάζεται και από τις δυο πλευρές, τα ψεκαστικά να είναι καλά ρυθμισμένα και η ταχύτητα των τρακτέρ μικρή.
TZITZIKAKI: (Empoasca spp)
Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες :
- Σε ένα γενικό κανόνα, οι πληθυσμοί του εντόμου που καταγράφονται στα αμπέλια (τέλεια πτερωτά και άπτερα άτομα), εμφανίζονται ακόμα χαμηλοί.
 • Δεν συνιστάται ψεκασμός. Η αντιμετώπιση στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου) που γενικά βρίσκονται ακόμη σε χαμηλούς πληθυσμούς.
 • Συνιστάται να ξεκινήσουν εβδομαδιαίοι έλεγχοι. Ελέγχετε την κάτω επιφάνεια των φύλλων, από τα μεσαία έως και δυο φύλλα πριν την κορυφή του βλαστού. Επισημαίνεται ότι το ενδεικτικό όριο επέμβασης είναι όταν μετρώνται 50 - 70 άπτερα άτομα ανά 100 τυχαία φύλλα.
Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια.
Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία.
Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων. Επιπλέον, οι χειρισμοί στη βλάστηση εξασφαλίζουν κατά τους ψεκασμούς την καλή κάλυψη των σταφυλιών, άρα και την ικανοποιητική προστασία τους από τα σημαντικότερα φυτοπαράσιτα του αμπελώνα της Κρήτης (ευδεμίδα, ωίδιο, περονόσπορο).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και την ασθένεια ή τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ
Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:
 • Όλες οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα.Συνεπώς όλες οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
 • Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

.............