Η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει συναντήσεις εργασίας στο Ηράκλειο και στα Χανιά, για τις «Λύσεις με Βάση τη Φύση» - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Ένας κύκλος κλείνει και ένας νέος ξεκινά.

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει συναντήσεις εργασίας στο Ηράκλειο και στα Χανιά, για τις «Λύσεις με Βάση τη Φύση»


Η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει συναντήσεις εργασίας στο Ηράκλειο και στα Χανιά, για τις «Λύσεις με Βάση τη Φύση» (Nature based Solutions) έναν νέο τρόπο συμβολής στην πράσινη ανάπτυξη, μέσω της προώθησης της καινοτομίας στη φύση.
Οι «Λύσεις με Βάση τη Φύση» έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες να αντιμετωπίσουν μια ποικιλία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων με βιώσιμους τρόπους. Πρόκειται για ενέργειες που είναι εμπνευσμένες από, ή με την υποστήριξη του φυσικού περιβάλλοντος, ενεργειακά και φυσικά αποδοτικές και ανθεκτικές.


Οι ενημερωτικές συναντήσεις (6 Μαίου στα Χανιά-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και 9 Μαίου στο Ηράκλειο-Ξενοδοχείο Galaxy) πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ThinikNature (Horizon2020), στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, και καθώς διοργανώνει το ίδιο διάστημα, και την τακτική συνάντηση όλων των φορέων που συμμετέχουν, στο Ηράκλειο.
To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ThinkNature σκοπεύει στην ανάπτυξη ενός διαλόγου επικοινωνίας πολλών συντελεστών, που θα υποστηρίξει την κατανόηση και την προώθηση «Φιλικών προς τη Φύση» λύσεων σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συγκεντρώνει διεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη για την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία καθώς και για τους πολίτες, με ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, παρέχοντας ρυθμιστικά εργαλεία για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η ευημερία του ανθρώπου, αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κλπ μέσω συνεχούς διαλόγου και αλληλεπίδρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες: Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Δρ Ε Χατζηγιάννη και Δρ Α Καγιαμπάκη (τηλ 2813 410110,118, email d.pexws@crete.gov.gr)
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Post Top Ad

.............