Γεώργιος Βλαχάκης του Ιωάννη ο αντιδήμαρχος που η Παιδεία, η καινοτομία και η δια βίου μάθησης είναι στοιχεία της ζωής του - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

Γεώργιος Βλαχάκης του Ιωάννη ο αντιδήμαρχος που η Παιδεία, η καινοτομία και η δια βίου μάθησης είναι στοιχεία της ζωής τουΟ Βλαχάκης Γεώργιος του Ιωάννη γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι Διδάκτορας του Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Παρακολούθησε σεμινάρια Κανονικού Δικαίου ως φοιτητής προγράμματος στο Katholische Theologie-Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen. Στο πλαίσιο των Βραβείων Αριστείας και καινοτομίας της επιτροπής ερευνών του ΑΠΘ για μεταδιδακτορική έρευνα ασχολήθηκε με την εξομολογητική γραμματεία της περιόδου της Τουρκοκρατίας. Είναι διπλωματούχος της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής και εργάζεται ως ψάλτης στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου.

∆ιεύθυνση εργασίας 1: Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο Κρήτης
∆ιεύθυνση εργασίας 2: Επιμενίδου 3, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 6974 029068
e-mail: vlachakisgeorg@yahoo.gr
Παρούσα Θέση: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ

v 2014:Μεταδιδακτορική έρευνα, Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. από την επιτροπή ερευνών του Α.Π.Θ.
v 2013:Διδακτορικό Δίπλωμα Κανονικού Δικαίου, Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.
v 2006:Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Κανονικού Δικαίου, Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα», (9,91).
v 2000-2003:Πτυχίο Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. με βαθμό «Λίαν Καλώς», (8,02).
v 1996-1999:Πτυχίο Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.
Επίσης: 1999-2000:Katholische Theologie/Programmstudenten Orthodoxe Theologie (Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen).
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
v 2003:Πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ελληνικό Ωδείο, με βαθμό «Άριστα Παμψηφεί».
v 2006:Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ελληνικό Ωδείο, με βαθμό «Άριστα Παμψηφεί».


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΑ
v 2014: Υποτροφία Αριστείας-Βραβεία Αριστείας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Αριστείας 2014» της επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ.ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
v 2014:Βυζαντινές καταβολές και Δυτικές επιδράσεις: Η διαλεκτική ανάμεσα στο δικανισμό και τη θεολογία στα εξομολογητάρια της Τουρκοκρατίας, στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας.
Ειδικότερα: Στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη στα κείμενα της περιόδου της Τουρκοκρατίας τα σημεία συνάντησης δικανισμού και θεολογίας καθώς και σχολαστικής και ορθόδοξης θεολογίας και πως επηρέασε τη θεολογική σκέψη της εποχής και την πνευματική και θεραπευτική ποιμαντική της Εκκλησίας.
Κύριες πηγές της μελέτης αποτέλεσαν τα εξομολογητάρια, οι νομοκανονικές συλλογές και οι πολιτειακοί βυζαντινοί νόμοι. Τα κείμενα αυτά αποτέλεσαν πνευματικό αλλά και διοικητικό οδηγό για πνευματικούς-εξομολόγους και εξομολογουμένους κυρίως την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μια περίοδο κατά την οποία ο κλήρος αποκτά διπλή θέση στην εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή. Είναι εμφανές ότι πνευματικές και διοικητικές ανάγκες της Εκκλησίας υποχρέωσαν τους συντάκτες να στραφούν όχι μόνο στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων ή στις διδασκαλίες των Πατέρων της Εκκλησίας καθώς και στην καλουμένη ψευδοκανονική παράδοση αλλά ακόμα και στην πολιτειακή νομοθεσία προκειμένου οι κληρικοί να μπορούν να ασκήσουν την ποιμαντική, πνευματική και διοικητική τους διακονία, ακόμα και την δικαστική εξουσία.

v 2006:Η Συμπροσευχή με τους Ετεροδόξους. Ακρίβεια και οικονομία, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
Ειδικότερα: Στη μελέτη επιχειρείται να ανιχνευθούν κριτικά τα προβλήματα που συνδέονται ή εκπορεύονται απο τη δυνατότητα μυστηριακής και λατρευτικής «συνύπαρξης» του χριστιανισμού. Γνώμονας αυτής της προσέγγισης του προβλήματος είναι οι Ιεροί Κανόνες και γενικότερα η Παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
v 2013:To Κανονικό αδίκημα της Αποστασίας, στο πλαίσιο του Διδακτορικού διπλώματος.
Ειδικότερα: Η μελέτη ανιχνεύει τις μορφές, τους λόγους και τους κύριους συντελεστές της αποστασίας, την Kανονική και ποιμαντική αντιμετώπιση των αποστατών καθώς και τα προβλήματα που συνδέονται ή εκπορεύονται απο την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος και συνάμα συσχετίζονται με την δυνατότητα μυστηριακής και λατρευτικής επανένταξης των αποστατών στην εκκλησιαστική κοινωνία. Εξετάζουμε τις αυτοκρατορικές διατάξεις, και την γενικότερη πολιτειακή νομοθεσία και καταγράφουμε τις ποινικές πολιτειακές κυρώσεις οι οποίες λειτούργησαν για τους εξωμότες στην χριστιανική αυτοκρατορία. Επιπλέον επιχειρούμε μια χαρτογράφηση του προβλήματος, ανιχνεύοντας τα συλλεκτικά έργα/νομοκανονικά κείμενα απο την πρωτοβυζαντινή (1204μ.Χ.) μέχρι την μεταβυζαντινή περίοδο (16ος-18ος αι.) Στόχος της μελέτης είναι η διαχρονική προσέγγιση του θέματος, και η κριτική παρουσίαση του κανονικού και ποιμαντικού τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία και αργότερα η πολιτεία αντιμετώπισε το συγκεκριμένο πρόβλημα στο πέρασμα των αιώνων.ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

v Παναγιώτη Αρ. Υφαντή, ΌΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΥΣΗ. Η ασκητική παράδοση της Ανατολής και ο Φραγκίσκος της Ασίζης, Ηράκλειο 2004, σσ. 77. Θεολογία 76 (2005) 766-769.
v Christofh Maczewski, Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ «ΖΩΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Συμβολή στο πρόβλημα της παραδόσεως της Ανατολικής Εκκλησίας, μτφρ. Γεώργιος Μεταλληνός, εκδ. «Αρμός», Αθήνα 2002, σσ. 316. (υπο δημοσίευση).
v Ανέστη Γ. Κεσελόπουλου, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΟΝ ΠΕΤΖΙΚΗ, εκδ. «Το παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 284. Θεολογία 78 (2007) 819-822.ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
v Γερμανική-Zertifikat Deutsch.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
v Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ: επεξεργασία κειμένου-Microsoft Word 2002.
v Υπηρεσίες Διαδικτύου-MS Internet Explorer, Microsoft Outlook 2002.
v Υπολογιστικά φύλλα-Microsoft Excel 2002.
v Παρουσιάσεις-MS PowerPoint 2002.
v Βάσεις δεδομένων MS Access 2002.
v Διαχείριση αρχείων-MS Windows XP.ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
v 2010-2018:Υπεύθυνος λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας της ενορίας Αγίου Τίτου. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για νέους (διοργάνωση εργαστηρίων σε θέματα αθλητισμού, ψυχαγωγίας, πληροφορικής, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικών φροντιστηρίων) και επιστημονικών συνεδρίων-ημερίδων.
v 2008-2010:Διευθυντής Οικοτροφείου της Εκκλησιαστικής Σχολής Χανίων, της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου.
v 2006-2018:Ιεροψάλτης στον ιερό καθεδρικό ναό Αγίου Τίτου-Ηράκλειο Κρήτης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
v 2008-2010:Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων-τομέας Εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κατάρτισης:
-Διδασκαλία στο μάθημα της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής.
-Διδασκαλία στο μάθημα της Ποιμαντικής επικοινωνίας και Διαπροσωπικών σχέσεων.ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
v 2016-2018:Αντιδήμαρχος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας Δήμου Ηρακλείου.
v 2016:Πρόεδρος Επιτροπής Ομάδας Έργου για την ένταξη του Δήμου Ηρακλείου στο Παγκόσμιο Δίκτυο της Unesco για τις Πόλεις που Μαθαίνουν.
v 2016:Εισηγητής και Συντάκτης του Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Δια Βίου Μάθηση του Δήμου Ηρακλείου: «Ηράκλειο…Η πόλη που Μαθαίνει».
v 2016-2018:Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ηρακλείου.
v 2016-2018:Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου.
v 2014-2018:Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου.
v 2014-2018:Αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηρακλείου.
v 2017-2018:Αναπληρωτής πρόεδρος Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ
v 2016:Διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «Παιδεία και Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Βενετοκρατούμενη Κρήτη».
v 2016:Διοργάνωση Ημερίδας-βιωματικές δράσεις σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Η παιδεία Οδηγεί».
v 2016:Διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων στα σχολεία και στα σχολικά κυλικεία».
v 2016:Συνδιοργάνωση Διημερίδας με θέμα «Επαγγελματικός προσανατολισμός».
v 2017:Διοργάνωση Επιστημονικής Διημερίδας με θέμα: «Πρόληψη, Συνέργεια και Ενδυνάμωση της Σχολικής Κοινότητας».
v 2017:Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Η Ρομποτική στην Εκπαίδευση».ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
v 2016:Διοργάνωση 1ης Δράσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού για τη Δια Βίου Μάθηση Δήμου Ηρακλείου.
v 2017: Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα: «Τα έξυπνα παιχνίδια ως ανθρώπινη προστασία».
v 2017: Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα: «Μουσική παραγωγή με Η/Υ για μαθητές» σε συνεργασία με τον τομέα Ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικής και αυτοματισμού ΙΙ του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου
v 2016:Διοργάνωση του 1ου Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου.
v 2016-2017: Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Φιλαναγνωσίας για τα Σχολεία του Δήμου Ηρακλείου.
v 2016-2019:Διοργάνωση και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ηρακλείου.
v 2016:Διοργάνωση Βιωματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μύθου σε συνεργασία με Νηπιαγωγούς των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ηρακλείου.
v 2015-2019:Διοργάνωση μουσικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ηρακλείου με την Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

v 2015:Διοργάνωση φεστιβάλ «Εκτός Πόλης»: Σύνδεση τοπικών προϊόντων με παραδόσεις και έθιμα καθώς και η προβολή τους σε ψυχαγωγικές δράσεις.
v 2017:Διοργάνωση 1ου και 2ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ Δήμου Ηρακλείου με τίτλο: «Είμαι και γω Εδώ».
v 2017:Διοργάνωση Συναυλίας Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής «Τριώδιον το Κατανυκτικόν».
v 2016:Διοργάνωση Συναυλίας «Συνάντηση Φιλαρμονικών» με Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Ηρακλείου και την Ορχήστρα Πνευστών της Ράουμα (Φινλανδίας).
v 2016:Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας:«Χριστουγεννιάτικη Τριλογία».
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
v 2017:Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Δήμου Ηρακλείου.
v 2017-2018:Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος «Οδική ασφάλεια» σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
v 2017-2019:Διοργάνωση της πιλοτικής εφαρμογής προγράμματος «Πρότυπο Σχολικό Κυλικείο» σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΣΑΣ