Ομαδικό εργαστήριο Συμβουλευτικής με τίτλο «Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας».την Δευτέρα 13 Μαΐου - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Ομαδικό εργαστήριο Συμβουλευτικής με τίτλο «Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας».την Δευτέρα 13 Μαΐου

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ
Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Κρήτης, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, πρόκειται να υλοποιήσει ομαδικό εργαστήριο Συμβουλευτικής με τίτλο «Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας».


Στο εργαστήριο αποτυπώνονται οκτώ (8) σημαντικά πεδία για το σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας καθώς και τη διαδικασία (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας στην αγορά εργασίας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων με στόχο την ανάπτυξη ενός ρεαλιστικού πλάνου εισόδου στην απασχόληση, προσαρμοσμένου στις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς εργασίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
Ώρα: 10.00-12.00

Χώρος: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αίθουσα Σεμιναρίων της ΣΔΟ (1ος Όροφος)

Το πλαίσιο
Τα ομαδικά εργαστήρια αποτελούν δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πράξης "Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων", του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περιφερειών μετάβασης (ΜΕΤ)».
ΕΣΠΑ-"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" https://empedu.gov.gr
Πληροφορίες:
· ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης, (Ανδρέα Παπανδρέου 61 και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, Ηράκλειο)
Τηλ.& fax 2810 343616 Email: kritiinediktio@inegsee.gr Web site http://kriti.inegsee.gr, http://www.inegsee.gr/ f ΙΝΕ - ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ


· Γραφείο Διασύνδεσης
Τηλ. Επικοινωνίας:2810 379 335,6 Website: www.career.teicrete.gr Email: malogd@career.teicrete.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

.............