Ἡ Ενορία τῆς Ἁγίας Τριάδος, στόν Ἅγιο Νικόλαο - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Ἡ Ενορία τῆς Ἁγίας Τριάδος, στόν Ἅγιο Νικόλαο

Ἡ Ενορία τῆς Ἁγίας Τριάδος, στόν Ἅγιο Νικόλαο (πρωτεύουσα τοῦ Νομοῦ Λασιθίου), εἶναι ἡ παλαιότερη Ἐνορία τῆς πόλεως.

Ἱδρύθηκε καί λειτουργεῖ ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1920 και διαδραμάτισε πρωτεύοντα  ρόλο στήν ἐξέλιξη τῆς τότε πολίχνης τοῦ Ἁγίου Νικολάου σέ πόλη, ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ σήμερα.  Συνέβαλε σημαντικά στήν ἵδρυση, ἀνέγερση καί λειτουργία σχολείων (Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου) – οἱ πρῶτοι δάσκαλοι ἦσαν ἱερεῖς.


Στόν φιλανθρωπικό καί πολιτιστικό τομέα ἡ συμβολή της ὑπῆρξε, ἐπίσης, σημαντική.
 Σήμερα συντελεῖται ἕνα ἀξιόλογο ἔργο σέ ὅλους τούς παραπάνω καί ἄλλους συναφεῖς τομεῖς (ἐκκλησιαστικές δραστηριότητες- κοινωνικές ἐκδηλώσεις κ.ἄ. ).

 Ἀπό τήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος τό β΄μισό τῆς δεκαετίας τοῦ ’90, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Νεκταρίου, ἱδρύθηκε τό Κέντρον Κοινωνικῆς Διακονίας, πού στηρίζει ἀναξιοπαθεῖς οἰκογένειες, βοηθᾶ οἰκονομικά σπουδαστές καί σιτίζει ἄπορα ἄτομα.


Ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 2000, συγκροτήθηκε τό Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «ΦΙΛΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ», πού ἵδρυσε καί οἰκοδόμησε, σέ ἰδιόκτητο οἰκόπεδο τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Νεκταρίου, τήν Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων, πού λειτουργεῖ ἀπό τό Πάσχα τοῦ 2009. Οἱ παραπάνω δραστηριότητες βραβεύτηκαν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τό 1998 καί τό 2005.

Ἡ Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος ξεκίνησε, κτίστηκε καί ὁλοκληρώθηκε σέ σύντομο, σχετικά, χρονικό διάστημα, σέ οἰκόπεδο πού εἶχε ἀγοράσει τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἐνορίας στήν περιοχή «Λαγκός», τό 1968, μέ πρόεδρό του τόν Ἀρχιμανδρίτη Κωνσταντῖνο Παπαδάκη.

Θεμελιώθηκε τήν 1η Αὐγούστου 2003 καί λειτουργεῖ ἀπό τόν Ἀπρίλιο 2009 κανονικά. Ἡ Μονάδα τελεῖ ὑπό τήν ἐποπτεία καί τόν ἔλεγχο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, Πρόνοιας καί Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων καί διοικεῖται ἀπό τό Φιλανθρωπικό Σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία «Φίλοι Ἀτόμων Τρίτης Ἡλικίας Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος», πού εἶναι Σωματεῖο μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, εἰδικά ἀναγνωρισμένο ὡς Φιλανθρωπικό» (ΦΕΚ. Β΄ 1492/20.11.’02).


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

.............