Εγγραφές και επανεγγραφές παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Μαλεβιζίου - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Εγγραφές και επανεγγραφές παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Μαλεβιζίου

Από την Τετάρτη 2 Μαΐου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς που υπάγονται στο Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ) Δ. Μαλεβιζίου.Αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται μέχρι και τις 22 Μαΐου 2018, μαζί και με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. (Ν. Καζαντζάκη 11, Γάζι), στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς ή τηλεφωνικά:* Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. : 2810821505 & 2810821525
* Παιδικός Σταθμός ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ: 2810823656
* Παιδικός Σταθμός ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ: 2810371076
* Παιδικός Σταθμός ΚΡΟΥΣΩΝΑ: 2810711227
* Παιδικός Σταθμός ΤΥΛΙΣΣΟΥ: 2810831130
* Παιδικός Σταθμός Αγίας Μαρίνας: 2810310220
* Παιδικός Σταθμός Αγίας Πελαγίας: 2810812110


ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………………………. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………... ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Παιδείας Μαλεβυζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. Του/Της :………………………………………. ……………………………………………….… Για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κάτοικο:………………………………………. ………………………………………………………….... ………………………………………………...... Οδός:………………………………………….... Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή Τηλ. Οικίας:…………………………………… / επανεγγραφή του παιδιού ………….……………. Τηλ. Εργασίας:……………………………….... .………………………………………………………...... Κινητό:…………………………………………. στον άνωθεν Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. Επάγγελμα Μητέρας:…………………………. Επάγγελμα Πατέρα:…………………………… ΘΕΜΑ: Για την εγγραφή/επανεγγραφή του παιδιού μου στους Δημοτικούς Παιδικούς Δήμου Μαλεβυζίου (Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των αιτήσεων να είναι πλήρη τα δικαιολογητικά) *Συμφωνώ να λαμβάνω ενημερωτικά sms από τον Παιδικό Σταθμό ΝΑΙ …… ΟΧΙ…… *Συμφωνώ για την προβολή υλικού από τις εκδηλώσεις του σχολείου στην σελίδα του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. ΝΑΙ …… ΟΧΙ…… Συνημμένα υποβάλλω: 1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 2.Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας με τις αποδοχές και φωτοτυπία ασφαλιστικού φορέα (ένσημα όταν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα) 3.Βεβαίωση εργοδότη ωραρίου εργασίας γονέων 4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος, (τελευταία φορολογική δήλωση) 5.Πιστοποιητικό υγείας (στο οποίο υποχρεωτικά να φαίνεται ότι έχει γίνει ο έλεγχος Mantoux του νηπίου) 6.Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. 7.Υπεύθυνη δήλωση για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί. 8.Για αλλοδαπούς (εκτός χωρών Ε.Ε.) άδεια παραμονής . 9. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για γονείς που αντιμετωπίζουν αναπηρίες σε ποσοστό 67% και άνω. Ο/Η Αιτ……………………………

Post Top Ad

.............