Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.)

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με κεντρικό θέμα: «Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης» που πραγματοποιήθηκε στις 27-29 Απριλίου 2018, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης. Το θέμα του 4ου Συνεδρίου εστιάζει στον επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δράσης γενικότερα μέσα από την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν σε τρεις άξονες: δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες.


Αναλυτικότερα, επικεντρώθηκε στη σύνδεση των απαιτήσεων για προγραμματικές αντιλήψεις και κοινωνικές αναλύσεις, με σύγχρονες απόψεις σε θέματα δημοκρατίας, δικαιωμάτων και ανισοτήτων και παράλληλα στην αξιολόγηση ευκαιριών διαλόγου, δράσεων, πρωτοβουλιών αλλά και έργων που ενισχύουν την ικανότητα του ατόμου και τις δημόσιες πολιτικές στην έρευνα και την εκπαίδευση.
Το Διεθνές Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετείχε με δύο εισηγήσεις, στη θεματική ενότητα: «Έρευνα, Εκπαίδευση και Καινοτομία». Στην κατηγορία «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Οικολογικές Εφαρμογές» την Παρασκευή 27 Απριλίου οι κκ Μιχάλης Τζαγάκης (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), Σοφία Υφαντή (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) και Ευτυχία Ανδριανού (Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου) εισηγήθηκαν το θέμα: «Η συνεισφορά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την ανάδειξη καλών πρακτικών από την χρήση αειφορικών συστημάτων ενέργειας. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου» και το Σάββατο 28 Απριλίου η δεύτερη συγγραφική ομάδα, αποτελούμενη από τα στελέχη, κ. Μαρία Ξυπάκη (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών), κ. Θεονύμφη Σκυβαλάκη (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) και κ. Ευτυχία Ανδριανού (Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου) εισηγήθηκε το θέμα: «Η ενδοϋπηρεσιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των υπηρεσιακών στελεχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ανάδειξη καλών πρακτικών από την χρήση εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών εκπαίδευσης. 


Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.»
«Τα τρία πολύ επιτυχημένα συνέδρια, που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα το Ι.Α.Κ.Ε. στο Ηράκλειο και στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου, δίνουν την ευκαιρία ανάπτυξης γόνιμου επιστημονικού διαλόγου υψηλού επιπέδου μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται δυνατότητες και προοπτικές «χτίζοντας» γέφυρες συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των τοπικών κοινωνιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ετήσιο διεθνές συνέδριο του ΙΑΚΕ αποτελεί πλέον θεσμό, μια άκρως επιτυχημένη διοργάνωση που αναπτύσσει προβληματισμούς, ανοίγει γόνιμες συζητήσεις με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επιστημονικής επάρκειας,» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Μαστοράκης.
Το συνέδριο παρακολούθησε πλήθος συνέδρων, πανεπιστημιακών, ερευνητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών, από τον χώρο της Εκπαίδευσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τις επόμενες μέρες τα πρακτικά του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους στην επίσημη ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε. http://iake.weebly.com

Post Top Ad

.............