Καταρρέει η Παγκρήτια ένωση πολιτιστικών συλλόγων σύμφωνα με τον πρώην αντιπρόεδρο και Έφορο Λασιθίου κύριο Νίκο Κοκκινάκη - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Καταρρέει η Παγκρήτια ένωση πολιτιστικών συλλόγων σύμφωνα με τον πρώην αντιπρόεδρο και Έφορο Λασιθίου κύριο Νίκο Κοκκινάκη

Άρθρο του Νικολάου Κοκκινάκη
Πρώην Αντιπρόεδρος και Έφορος Λασιθίου της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων

Με αυτή την επιστολή,ως πρώην Αντιπρόεδρος και Έφορος Λασιθίου της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων, νιώθω την ανάγκη να ενημερώσω τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Νομού Λασιθίου, τους συλλόγους που συμμετείχαν στην ίδρυση της Ένωσης και το σύνολο των συλλογών - μελών της Ένωσης  που με την ψήφο τους με εμπιστεύτηκαν να τους αντιπροσωπεύσω στο ΔΣ της Ένωσης, ότι το εγχείρημα αυτό δυστυχώς κινδυνεύει να αποτύχει,παρά τις προσπάθειες μου να το αποτρέψω ενεργώντας πάντα σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
Το όραμα που ξεκίνησε πριν από 6 χρόνια για την ένωση των Πολιτιστικών Συλλόγων της Κρήτη, είχε σαν στόχο,μεταξύ άλλων, την στήριξη του έργου των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, την συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ενημέρωση και την εμπέδωση στους συλλόγους των αξιών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της καταστατικής τους λειτουργίας.


Μετά την γόνιμη περίοδο της διαβούλευσης και τηνίδρυση της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων, το πρώτο αιρετό διοικητικό συμβούλιο δεν κατάφερε να διοικήσει υπεύθυνα, συλλογικά και με πνεύμα ενωτικό τις υποθέσεις της Ένωσης. Ο πρόεδρος παραβίαζε συστηματικά το καταστατικό και το νόμο, έχοντας την τυφλή στήριξη ορισμένων μελών του ΔΣ.  Εφάρμοζαν τις αποφάσεις των ΔΣ κατά το δοκούν, δεν σέβονταν τις καταστατικές αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και των μελών του ΔΣ, δεν χρησιμοποιούσαν το πρωτόκολλο, δεν παρουσιάζοντανή δεν υπέγραφαν τις νόμιμες προσκλήσεις για την σύγκληση ΔΣ, εάν δεν είχαν εξασφαλίσει την πλειοψηφία, δεν υπήρχαν θεωρημένα μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών από το 2015και κάποια μέλη του ΔΣ, πέραν του ταμία, έκαναν εισπράξεις με αθεώρητα μπλοκ εισπράξεων κτλ. Προσπαθούσαν απεγνωσμένα να συγκαλέσουν ΔΣ, για να δρομολογήσουν εκλογές, χωρίς να έχει  προηγηθεί ο καταστατικά προβλεπόμενος έλεγχος από την Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και ΓΣ χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, όπως ψηφισμένος οικονομικός και διοικητικός απολογισμός από το ΔΣ καιελεγμένος και υπογεγραμμένος από την Ελεγκτική επιτροπή,  και επίσης Έκθεση  της Ελεγκτικής Επιτροπής περί απαλλαγής ή μη του ΔΣ από κάθε ευθύνη κ.α.
Την περίοδο αυτή φάνηκε ξεκάθαρα ότι ορισμένα μέλη του ΔΣ επεδίωκαν μόνο την προσωπική τους προβολή και κάποια τοπικιστικά συμφέροντα,παραβιάζοντας έτσι την κύρια αρχή της ένωση που ήταν «Ο ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ»
Δεν υπήρχε σεβασμός ούτε στο ανώτατο όργανο της ένωσης που είναι η ΓΣ: 
1.       Δεν έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσηςπου πραγματοποιήθηκε στις 27-03-2016 γιατί υπήρχαν παρεμβάσεις στην Γραμματέα της συνέλευσης να αλλάξει και να προσθέσει κείμενα τα οποία δεν ειπώθηκαν στην ΓΣ.Παρ’ όλα αυτά ο πρόεδρος ερμηνεύει και χρησιμοποιεί τις αποφάσεις όπως τον βολεύει.
2.       Προτάθηκε και εκλέχθηκε πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,στις 25-9-2016,αντιπρόσωπος από σύλλογο που δεν ήταν μέλος της ένωσης και για καταστατικούς λόγους δεν μπορούσε να γίνει. Σε αυτή την έκτακτη Γ.Σ., η πρόεδρος της ΕΕ παρουσίασε την έκθεση ελέγχου,μέσα σεένα έντονο κλίμα εκφοβισμού, με απρεπείς χαρακτηρισμούς στο πρόσωπο της, ακόμα και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΔΣ.
3.       Η Γενική Συνέλευσηστις 30-04-2018, δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί γιατί δεν ήταν παρόντα 1/5 των μελών της ένωσης και δεν υπήρχαν ούτε τα στοιχειώδη  προαπαιτούμενα.
Μετά την ΓΣ στις 30-04-2017 ο πρόεδρος και συν αυτώ εξαφανιστήκαν,με εμφανές το πρόβλημα της έλλειψης διοίκησης,ώσπου μετά από 7 μήνεςεμφανίστηκε ξαφνικά, ζητώνταςδιαβούλευση για την σύγκληση ΔΣμε σκοπό τις εκλογές, διότιόπως έλεγε τότε η θητεία του ΔΣ τελείωνε 31-12-2017. Αυτό που ήθελε πάση θυσία να αποφύγει, ήταν τον οικονομικό έλεγχο άρακαι την αναπλήρωση των τριών παραιτηθέντων μελών της ΕΕ. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν υπέγραφε τις νόμιμες και καταστατικές  προσκλήσεις που προετοίμαζε η Γ. Γραμματέας.
Έτσι ο πρόεδρος εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε μετά την επιστολή της αρμόδιας υπηρεσίας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, η οποία ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα σωματεία, ζητώντας να ενημερωθεί για τα θέματα της ένωσης.


Ο πρόεδρος του ΔΣ και οι συν αυτό, αγνόησαν την διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότιέχει λήξειη θητεία του ΔΣ, με βάση το καταστατικό, και ανακοινώνουν ότι η θητεία του ΔΣ συνεχίζεται μέχρι τον Απρίλιο του 2018. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούν την Ένωση για να διοργανώνουν εκδηλώσεις και συγχρόνως, μυστικά, χωρίς καμία ενημέρωση προετοιμάζει την σύγκληση μιας έκτακτης ΓΣστις 01-04-2018, με την συνδρομή του 1/5 των τακτοποιημένων οικονομικά;;; συλλογών -  μελών  της Ένωσης, χωρίς να αναφέρονται και πάλι στον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο και τον ορισμόΕλεγκτικής Επιτροπής. Οι πράξεις αυτές δεν είναι καταστατικέςκαι νόμιμεςκαι επειδή υπάρχουν πολλές παρατυπίες και συνεχόμενες παραβιάσεις του καταστατικού από τον πρόεδρο και μέλη του ΔΣ και επειδή υπάρχει έλλειψη διοίκησης, μόνοαρμόδιο για να δώσεινόμιμηλύση είναι το πρωτοδικείο Ηρακλείου, το οποίο πρέπει να διερευνήσει εκτός από την αξιοπιστία των 26 συλλόγων (εάν έχουν ακόμα την ιδιότητα του Μέλους;;; ), τον δόλοκαι τις τυχόν ευθύνες που απορρέουν από το έωλο αίτημα τους για την σύγκλησηΓΣ.
Επειδή οι παραπάνω ενέργειες δεν είναι σύννομεςκαι καταστατικές και επειδή το καταστατικό και οαστικόςκώδικαςπροβλέπουν ότι μόνο το πρωτοδικείο μπορεί να δώσει νόμιμη και αξιόπιστη λύση, θα αγνοήσω την αμφισβητούμενη έκτακτη ΓΣ στις01-04-2018, την οποίασυγκάλεσε ένας πρώην πρόεδρος ΔΣ καιμέλη - σύλλογοι που ελέγχονται, αφού στο βιβλίο μελών δεν εμφανίζονται να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές αλλά και τις καταστατικές τους υποχρεώσεις. Σαν πρόεδρος συλλόγου, δεν θα παραστώ  σε αυτή τηνέκτακτη ΓΣκαι σαν ύστατη προσπάθεια τήρησης του καταστατικού και της νομοθεσίας θα προσπαθήσω να την προσβάλω δικαστικά.
Το όραμα τηςΠαγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγωνκινδυνεύει να χαθεί γιατί δεν εφαρμόστηκε το καταστατικό και η νομοθεσία, με το  απερχόμενο ΔΣ να αφήνει πίσω του πολλές διοικητικές και οικονομικές παρατυπίες, οι οποίες αν δεν ταχτοποιηθούν θα βαρύνουν τις επόμενες διοικήσεις. Οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής αναφέρουν κακοδιαχείριση, σωρεία λαθών, παραλήψεων, μη σύννομων αποφάσεων κτλ.
Ο πρόεδρος και οι συν αυτώ αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, προσπαθούν να σκεπάσουν τα προβλήματα, τις παρατυπίες και τις ευθύνες τους, με στημένες διαδικασίες.
Επειδή αυτά δεν αρμόζουν στην ένωση που οραματιστήκαμε, καλώ τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων - μελών της ένωσης, εάν θέλουν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην  Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων, να βρουν τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας θα ενεργοποιηθεί και θα συμβάλλει στην διατήρηση ενός οργάνου, απαραίτητου για τους πολιτιστικούς συλλόγους της Κρήτης. Το ίδιο θα πράξω και εγώ καλώντας έκτακτο ΔΣ του συλλόγου μου προς ενημέρωση και λήψη αποφάσεων.
Εάν δεν υπάρξει μαζική κινητοποίηση των συλλόγων – μελών, από όλη την Κρήτη, για την σωτηρία της Ένωσης,  θεωρώ ότι το όραμα της ένωσης των συλλόγων θα σβήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κοκκινάκης Νικόλαος
Πρώην Μέλος ΔΣ

Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων

Post Top Ad

.............