«Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες» απο 11 έως 13 Μαίου - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

«Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες» απο 11 έως 13 Μαίου

Το ΚΠΕ Ανωγείων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19920/Δ2/6/2/2018 εγκριτική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την ίδρυση του Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Ανωγείων, διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ανωγείων και το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, τριήμερο Ιδρυτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. του ΚΠΕ Ανωγείων με θέμα:
«Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Mαίου, το Σάββατο 12 Μαίου και την Κυριακή 13 Μαίου 2018 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ανωγείων και στην ευρύτερη περιοχή του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη.


Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλης της χώρας και πιο συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα:
Α) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα στο Δίκτυο.
Β) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου. 
Γ) Σε Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ως εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή που έχουν σχολεία ενταγμένα στο Δίκτυο.
Δ) Σε εκπαιδευτικούς – μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ που συμμετέχουν ήδη στο Δίκτυο.
Ε) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο και υλοποιούν κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του Δικτύου, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
ΣΤ) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Ανωγείων που ενδιαφέρονται για το θέμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
Για τους εκπαιδευτικούς εκτός Κρήτης ημέρες μετακίνησης ορίζονται έως 4, λόγω της απόστασης, των συνθηκών μετακίνησης και της ιδιομορφίας του νησιωτικού χώρου.
Η έναρξη του σεμιναρίου ορίζεται στις 16:30 της Παρασκευής και η λήξη στις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής.
Στόχοι του Σεμιναρίου είναι:
• Να γνωρίσουν στη σημασία της γεωποικιλότητας και των Γεωπάρκων και τη σημασία της ανάδειξής στους, καθώς τελούν υπό την αιγίδα της UNESCO
• Η ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη.
• Η σύνδεση των γεωλογικών χαρακτηριστικών του Γεωπάρκου με τον ενδημισμό της περιοχής και τη διαμόρφωση του πολιτισμού.
• Η ενημέρωση για τους κινδύνους που απειλούν την γεωποικιλότητα.
• Να ανακαλύψουν βιωματικά την ποικιλομορφία της ζωής στους γεώτοπους
• Να αντιληφθούν πώς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου διαμορφώνουν τον πολιτισμό αλλά και το χαρακτήρα των κατοίκων
• Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις αρχικά σε τοπικό επίπεδο, να συνεργαστούν σε επίπεδο σχολείων, να παράξουν προτάσεις, να ανταλλάξουν ιδέες, ώστε να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί πολίτες που θα διαχειριστούν αυτές τις περιοχές
• Να υπάρξει συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού που βρίσκονται σε ανάλογες περιοχές
• Η προώθηση των δραστηριοτήτων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η διάχυση καλών πρακτικών και η ανταλλαγή ιδεών των μελών του Δικτύου.
Θεματικές Ενότητες
Γεωποικιλότητα και γεωλογική κληρονομιά
Καρστικά τοπία και Γεώτοποι
Νερό και Πετρώματα
Θέσεις Απολιθωμάτων
Γεωποικιλότητα και Βιοποικιλότητα
Γεωποικιλότητα και Φυσικοί Πόροι
Γεωποικιλότητα και Τοπική αρχιτεκτονική
Γεωποικιλότητα και Πολιτισμός
Γεωποικιλότητα και ανθρωπογενείς δραστηριότητες-παρεμβάσεις
Γεωποικιλότητα και Τοπικά Προϊόντα 
Γεωποικιλότητα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Ο Ευρωπαϊκός και διεθνής χαρακτήρας των Γεωπάρκων
Μορφές Αναγλύφου-Μύθοι&Θρύλοι, Τοπωνύμια
Γεωποικιλότητα και φυσικές καταστροφές-κλιματική αλλαγή
Ορθές παραδοσιακές πρακτικές και γεωποικιλότητα
Γεωποικιλότητα , βιώσιμη ανάπτυξη και εναλλακτικός τουρισμός
Ψηφιακή χαρτογράφηση αναγλύφου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στους Υπευθύνους Σχολικών δραστηριοτήτων των Διευθύνσεών τους, μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.
Οι Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων παρακαλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις (ονόματα εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 ηλεκτρονικά στο ΚΠΕ Ανωγείων mail@kpe-anog.reth.sch.gr ή στο fax 28340-31791.
Οι αιτήσεις από τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ και τους Υπευθύνους σχολικών Δραστηριοτήτων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά απευθείας στο ΚΠΕ Ανωγείωνmail@kpe-anog.reth.sch.gr ή στο fax 28340-31791 μέχρι την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.

Post Top Ad

.............