Αίτημα παραπομπής εξυπηρετούμενων στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού (Κοινωνικό Συσσίτιο «Φαγητό Με Την Αγάπη Μας») - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Αίτημα παραπομπής εξυπηρετούμενων στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού (Κοινωνικό Συσσίτιο «Φαγητό Με Την Αγάπη Μας»)

Τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού έθεσαν σε λειτουργία τη δράση «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών» και ειδικότερα τις δομές Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου, που ξεκίνησαν την λειτουργία τους στις 8-5-2017. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η δομή παροχής συσσιτίου καλείται να καλύψει καθημερινά κατ ελάχιστο 200 πλήρη γεύματα σε άτομα και νοικοκυριά που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Για το λόγο αυτό, με το παρόν ζητάμε να μας ενημερώσετε για άτομα ή νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Ηρακλείου και αδυνατούν να καλύψουν την ανάγκη σίτισης. Παράλληλα μπορείτε να τους παραπέμπετε στην Δομή Παροχής Συσσιτίου που στεγάζεται στα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α&Μ Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9 και Κοσμά Ζώτου γωνία) για να υποβάλλουν αίτηση ένταξης. 


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο Κοινωνικό Συσσίτιο «Φαγητό Με Την Αγάπη Μας»:

 Τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας (οικονομικό έτος 2016. Το ίδιο ισχύει για όσα μέλη, άνω των 18 διαμένουν στο σπίτι του/ης αιτούντα/ούσας και δεν καταγράφονται ως προστατευόμενα, στην Δήλωση του αιτούντα/ούσας)


Αποδεικτικό κατάθεσης Ε9 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

Βεβαίωση Ανεργίας από τον οικείο ΟΑΕΔ (Το ίδιο ισχύει για όσα μέλη, άνω των 18 διαμένουν στην κατοικία του/ης αιτούντα/ούσας και διαθέτουν κάρτα ανεργίας). 
Σημειώνεται ότι η βεβαίωση πρέπει να εκδοθεί την ίδια ημέρα με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών στην Δομή. 

Φ/Α Ταυτότητας 


Προαιρετικά Δικαιολογητικά: 

Τυχόν Ιατρικές Γνωματεύσεις από Υγειονομική Επιτροπή που καταγράφουν ποσοστό και διάρκεια αναπηρίας. 

Φωτοτυπία Μισθωτηρίου Συμβολαίου, ή Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α' κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέχετε στο facebook : “Κοινωνικό Συσσίτιο στο Δήμο Ηρακλείου” . 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καλέστε στο τηλέφωνο Κοινωνικός Χώρος - Δομή Παροχής Συσσιτίου 2810 244115 Η Κοινωνική Λειτουργός Βελόγλου Πολυξένη

Post Top Ad

.............