Αίτηση Συμμέτοχης σε κοινωνικά προγράμματα του δήμου Ηρακλείου - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Αίτηση Συμμέτοχης σε κοινωνικά προγράμματα του δήμου Ηρακλείου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Η», μετά την ένταξη των Κοινωνικών Δομών της «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παλιανής», «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Τεμένους», «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αλικαρνασσού», «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγίας Τριάδας» στο άνωθεν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους τυχόν ωφελούμενους (ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, με κινητικές δυσκολίες, άνοια), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει, να υποβάλλουν Αίτηση Συμμέτοχης μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης και έως 20/05/2017 στα κεντρικά γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηρακλείου, Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ 71601 Ηράκλειο-Κρήτης κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813409827.

Ο αριθμός των ωφελούμενων για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παλιανής είναι 20 άτομα, στο ΚΗΦΗ Τεμένους είναι 15 άτομα, στο ΚΗΦΗ Αλικαρνασσού είναι 15 άτομα, στο ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας είναι 15 άτομα, τα οποία θα επιλεγούν με μοριοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άνωθεν Πρόγραμμα.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν είναι:

Α) Σίτιση(πρωινό και μεσημεριανό γεύμα)
Β) Νοσηλευτική φροντίδα
Γ) Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
Δ) Ατομική Υγιεινή
Ε) Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
Ζ) Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 πμ. έως 15 :30 μμ.
Η Αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία παρέχεται από το Κ.Η.Φ.Η.
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Αντίγραφο Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος προηγούμενου έτους.
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
5. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούμενος/η είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος ( κινητικά, νοητικά, ψυχικά).


Οι ωφελούμενοι θα υποβάλλουν μία αίτηση σε έναν και μόνο ΚΗΦΗ. Δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κ.Η.Φ.Η. ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών.
Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το Κ.Η.Φ.Η. θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με βάση:

1. Την Κατάσταση Υγείας
2. Το Εισόδημα
3. Την Οικογενειακή Κατάσταση

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων, οι ωφελούμενοι δεν θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.
Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίησή του.

 Αίτηση Συμμέτοχης σε κοινωνικά προγράμματα του δήμου Ηρακλείου
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΣΑΣ