ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έτοιμο θα είναι σε μερικές εβδομάδες και το κατάστημα αφορολογήτων Ειδών στο λιμάνι του Ηρακλείου! Ήδη εκδόθηκε η απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ.Πιτσιλή με την οποία εγκρίνεται το κατάστημα εντός του επιβατικού σταθμού, ενώ στελέχη της εταιρείας επιθεώρησαν τον χώρο και ετοιμάζεται.
Εννοείται ότι το κατάστημα αφορολογήτων ειδών αναφέρεται αποκλειστικά σε όσους επιβάτες ταξιδεύουν στο εξωτερικό, δηλαδή στην ουσία στους επιβάτες κρουαζιέρας.
Το κατάστημα αφορολογήτων –συνολικού εμβαδού 180 τετραγωνικών- που και παλιότερα είχε γίνει, αλλά στην ουσία ποτέ δεν προχώρησε, πέρασε από σαράντα κύματα. Παλιότερα με την προηγούμενη διοίκηση του ΟΛΗ είχε αποφασιστεί να γίνει ένα κατάστημα αφορολογήτων εκτός του επιβατικού σταθμού.
Αυτή η απόφαση όμως δεν προχώρησε, μάλιστα την καταργεί ο κ.Πιτσιλής και με νέα απόφασή του δινει το δικαιωμα συνολικής εκμετάλλευσης στα Αφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στην απόφασή του ο κ.Πιτσιλής αναφέρει:
“Εγκρίνουμε την ίδρυση του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στη θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το από 7-4-2016 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 17, παραγράφου 2 του π.δ.86/1979.
2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 180 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τελωνειακή παρακολούθηση.
3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».
4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του π.δ.86/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν.2533/1997, από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κλπ των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».
5. Με την παρούσα καταργείται η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5017198 ΕΞ 2015/11.8.2015 Απόφαση ΓΓΔΕ «Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Επιβατικό Σταθμό Λιμένα Ηρακλείου» (ΦΕΚ 1836/Β/2015). 6. Η απόφαση αυτή, που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Post Top Ad

.............