Στα πλαίσια των επαφών της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων (Π.Ε.Π.ΣΥ.) με αναπτυξιακούς φορείς, αντιπροσωπεία της συναντήθηκε την Τετάρτη 03-02-2016 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. κ. Κοπάση Λευτέρη παρουσία στελεχών του.
Στη συνάντηση αυτή αναπτύχθηκαν οι βασικοί στόχοι της Π.Ε.Π.ΣΥ., θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης αναζητήθηκε το πεδίο συνεργασίας όχι μόνο για αλληλοενημέρωση αλλά και για υποβολή προτάσεων όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Interreg 2 Ελλάδα - Κύπρος. Μετά από αυτά συμφωνήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας προς όφελος των αρμοδιοτήτων των δύο φορέων. 
Παράλληλα, στα πλαίσια των επαφών της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων (Π.Ε.Π.ΣΥ.) με  εκπαιδευτικούς φορείς, αντιπροσωπεία της συναντήθηκε την Τετάρτη 03-02-2016 με τον Διευθυντή του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων κ. Μπαουράκη Γεώργιο.Στη συνάντηση αυτή αναπτύχθηκαν οι βασικοί στόχοι της Π.Ε.Π.ΣΥ. και η αναγκαιότητα σύνδεσης του Πολιτισμού με την Εκπαίδευση.
Από την πλευρά του ο κ. Μπαουράκης εξέφρασε τη στήριξη του Μ.Α.Ι.Χ. στις προσπάθειες της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων και τη διάθεση συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός προς όφελος του Πολιτισμού και κατ' επέκταση της τοπικής κοινωνίας.