Μετά την επισκευή του ειδικού απορριμματοφόρου οχήματος για την Ανακύκλωση και την προμήθεια των απαραίτητων «μπλε κάδων»,  ξεκινάει πιλοτικά  την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, από τα κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα Καστελλίου, θραψανού και Αρκαλοχωρίου το  πρόγραμμα  της Ανακύκλωσης.


Η αποκομιδή των απορριμμάτων προς Ανακύκλωση, 
θα γίνεται κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Οι δημότες  πρέπει να τοποθετούν μόνο  τα  ανακυκλούμενα  υλικά στους ειδικούς «μπλέ κάδους», δηλαδή, αλουμίνιο, σίδερο, χαρτί, γυαλί, και  πλαστικό.
Παρακαλούμε  όλους  τους  δημότες,  συνειδητοποιώντας την χρησιμότητα της  Ανακύκλωσης  και  τις  θετικές  επιπτώσεις  τόσο  στην  οικονομία όσο και στο Περιβάλλον, να  αγκαλιάσουν  αυτήν την προσπάθεια και να συμβάλλουν με την δράση τους και την συμπεριφορά τους, στην σωστή, εύρυθμη και αποτελεσματική  λειτουργία  του Προγράμματος της Ανακύκλωσης.