Η παιδεία  αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες πολιτικής της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου.
  Στο πλαίσιο αυτό οι προοπτικές αναβάθμισης της γνώσης από γειτονιά σε γειτονιά σε όλες τις συνοικίες ,τα Διαμερίσματα και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μπαίνουν σε στέρεες βάσεις, με την έμπρακτη συμμετοχή και βοήθεια των Εθελοντών Παιδείας που σε συνεργασία σε πρώτη φάση με τους Προέδρους των τεσσάρων Διαμερισμάτων της πόλης, θα αναπτύξουν μια σειρά επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και άλλων εκδηλώσεων.Ο σημαντικός αυτός σχεδιασμός αναλύθηκε σήμερα από την Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Μαρία Καναβάκη στη σύσκεψη που συγκάλεσε για το σκοπό αυτό με όλους τους Εθελοντές και τους Προέδρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων.
 «Η Δημοτική Αρχή, επεσήμανε η κ. Καναβάκη, επενδύει ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής στην Παιδεία, όχι μόνο γιατί στο σύγχρονο περιβάλλον η ανάπτυξη κάθε κοινωνίας περνάει μέσα από την διαδικασία της εκπαίδευσης αλλά και γιατί μόνο η Παιδεία προσφέρει την απαραίτητη υποδομή για την αναβάθμιση της κοινωνικής προόδου του συνόλου των δημοτών του Ηρακλείου».
Σε αυτή την προσπάθεια, συνέχισε, είναι πολύτιμη η συμμετοχή των Εθελοντών Παιδείας που γίνονται  κοινωνοί και συμμέτοχοι στο έργο που θα παραχθεί.
Όπως είπε η Αντιδήμαρχος θα ακολουθήσει νέα συνάντηση αυτή τη φορά με όλους τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων αφού η προσπάθεια δεν σταματά μόνο στην πόλη και την ύπαιθρο του Δήμου