ΜΙΑ ΤΟΥΡΚΟΓΡΑΙΚΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΗ ΚΡΗΤΗ -ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

ΜΙΑ ΤΟΥΡΚΟΓΡΑΙΚΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΗ ΚΡΗΤΗ -ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΟΥΡΚΟΓΡΑΙΚΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΗ ΚΡΗΤΗ

Γ. « Επειδή ο άντρας σχεδόν πάντοτε δεν δυναστεύει την γυναίκα εις την πράξιν αυτήν , αλλά γίνεται με την θέλησιν και ευχαρίστησίν της, αν είναι ομόφυλοι να φυλακωθή η γυναίκα ένα μήνα, και να δέρνεται καθ΄ ημέραν προς 20 ξυλιαίς , δι '  επιστασίας δύω αντιπροσώπων , εωσού τελειωθεί η διορία»

Δ.«Όλα τα έθνη είναι πλάσματα του Θεού , επειδή όμως αι θρησκείαι και νόμοι διαφέρουσι, και έχει χρέος καθένας να παρατηρήση τα όσα η θρησκεία του τον εμποδίζει, αν ήθελε πιασθή Τούρκισσα μαζί με Χριστιανόν, Χριστιανή μαζί με Τούρκον, Τούρκισσα μαζί με Εβρσίον, ή Εβραία μαζί με Τούρκον ή Χριστιανόν, να φυλακωθή η γυναίκα 6 μήνας , και να δέρνεται προς 20 ξυλιαίς καθ΄ ημέραν δι΄ επιστασίας δύω Αντιπροσώπων».

Ε. « Αν αυτή, η οποία ήθελε πιασθή ήναι παρθένος , και διαφθαρθή από άλλης φυλής άντρα, και βεβαιωθή υπό το ίδιο της το στόμα, ν΄ αποφασισθή τότε μία παιδεία εις αυτήν αυστηροτέρα»

Το παραπάνω έγγραφο αποτελεί απόσπασμα από το Ελληνικό κείμενο μιας έντυπης εγκυκλίου του τοπικού Συμβουλίου Χανίων, την εποχή της αιγυπτιοκρατίας.
Κυκλοφόρησε στην «Τουρκογραικικήν τον Ιούλιο του 1834
Η εγκύκλιος που απόσπασμα δημοσιεύουμε είναι μια αυστηρή προειδοποίηση και αναγγελία των μέτρων που έλαβε το Τοπικό Συμβούλιο των Χανίων για τον κολασμό της πορνείας  και των ερωτικών σχέσεων ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες με διαφορετικές θρησκευτικές δοξασίες.
  

Επιμέλεια : ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............