Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα εποχή και η νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 - ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΙΝΙΩΤΑΚΗ - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα εποχή και η νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 - ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΙΝΙΩΤΑΚΗ


Στη σημερινή κρίσιμη καμπή, όντας οι περισσότεροι εκτεθειμένοι μπροστά στην εξέλιξη μιας πρωτοφανούς οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ανισορροπίας, καλούμαστε καθημερινά σ' έναν διαρκή αγώνα για να αντιμετωπίσουμε ποικίλα αδιέξοδα. Παρά τη συρρίκνωση πόρων που διαρκώς μας επιβάλλεται, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, τις μειώσεις προσωπικού, τους διαφαινόμενους σχεδιασμούς για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, αλλά και την παράλληλη μετατόπιση αυξημένων αρμοδιοτήτων που επέφερε η Καλλικρατική μεταρρύθμιση, σημαντικό ρόλο μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. Παρουσιάζοντας ένα καινούργιο όραμα, επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους της, αλλά και θέτοντας νέες προτεραιότητες.Όπως ορθά έχει επισημανθεί «Το κράτος έγινε μικρό για τα μεγάλα και πολύ μεγάλο για τα μικρά προβλήματα της ζωής» (Anthony Giddens). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται έτσι σήμερα να σηκώσει στους ώμους της μια ολόκληρη κοινωνία. Να σταθεί -περισσότερο από ποτέ- δίπλα σε κάθε δοκιμαζόμενο συμπολίτη. Ως φορέας διακυβέρνησης που οφείλει να εμφορείται από το ιδανικό της ανοιχτής και πλουραλιστικής δημοκρατίας, να αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών, και να επιτυγχάνει όχι μόνον επειδή μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος, αλλά και επειδή αξιοποιεί με απόλυτη διαφάνεια κάθε διαθέσιμο πόρο, ανθρώπινο ή μη. Αντλώντας τόσο από τον πλούτο του πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου κάθε τόπου, όσο και από τις κρατικές επιχορηγήσεις και τα κοινοτικά κονδύλια.

Βασική μας ιδέα είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν μέλλον και μπορούν να ευημερήσουν μέσα από την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, της δημιουργικής φαντασίας, της δοκιμής, και της υπέρβασης στρεβλών πολιτικών αντιλήψεων, τυφλών τοπικισμών και προσωπικών στρατηγικών σχεδιασμών. Είμαστε, έτσι, υποχρεωμένοι να απεξαρτηθούμε από κατεστημένες αντιλήψεις και παράγοντες που εξακολουθούν να επενδύουν σε λογής διαιρέσεις και στον κομματισμό. Ο Βασίλης Λαμπρινός, ως Δήμαρχος Ηρακλείου και ως υποψήφιος πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, εγγυάται ότι θα συμβάλει με κάθε μέσο προς αυτή την μεταρρυθμιστική κατεύθυνση εκσυγχρονισμού, καθώς δεν συμβιβάζεται με συγκεντρωτικές και ιεραρχικές αντιλήψεις, ούτε με κάθε είδους πολιτικό πατερναλισμό. Όραμά μας είναι να φέρουμε ξανά την Κρήτη στη θέση που δικαιωματικά της ανήκει, ως μητροπολιτικό κέντρο της Μεσογείου, ως τόπου αναφοράς μιας ευημερούσας κοινωνίας, δίνοντας έμφαση στην τοπική ανάπτυξη μέσα από την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων. Όλοι μαζί ενωμένοι, δίχως διάθεση τοπικισμού, δίχως αποκλεισμούς ή διακρίσεις, θα συνδιαμορφώσουμε και θα διεκδικήσουμε από κοινού την ανάπτυξη των Δήμων μας και του νησιού μας. Καθώς σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει. Καθίσταται, έτσι, η αδήριτη ανάγκη ανάπτυξης ενός ευρύτερου ζωντανού διαλόγου με την κοινωνία. Η ανάγκη ανάπτυξης ενός ισχυρού δικτύου συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αυτοδιοικητικών και κοινωνικών φορέων σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και η συγκρότηση ενός μακρόπνοου τοπικού στρατηγικού πλάνου για όλους τους τομείς. Μέσα από τη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής ατζέντας τοπικής ανάπτυξης «από τα κάτω», επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή συνέργεια μεταξύ Δήμων, Κοινωνικών Εταίρων και φορέων της «Κοινωνίας των Πολιτών».


Έχει πλέον εμπεδωθεί με κάθε τρόπο, ότι η αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες εξαρτάται τόσο από τον προηγούμενο ρεαλιστικό σχεδιασμό, όσο και από τη δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων. Και το νέο ΕΣΠΑ, που θα ονομάζεται Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ή Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, αναδεικνύεται ως το πλέον βασικό χρηματοδοτικό και επενδυτικό εργαλείο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Είναι, μάλιστα, δομημένο στη βάση μιας διαφορετικής φιλοσοφίας, με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Δίνοντας έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της «έξυπνης εξειδίκευσης», της απασχόλησης, των πράσινων εφαρμογών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και σε ολοκληρωμένα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε αυτό το εγχείρημα ανάκαμψης καλούμε να ενώσουν τις δυνάμεις τους όλοι οι Κρήτες, αλλά και όλοι οι φορείς που αποτελούν την αιχμή του δόρατος του εντόπιου πνευματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι. Ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, συλλογικά όργανα όπως το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Κρήτης, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, οι Αγροτικές Ενώσεις, αλλά και η μεγάλη παρέα των απλών εθελοντών, των δημιουργικών ανθρώπων της διπλανής πόρτας, είναι ανάγκη να συστρατευτούν, προσφέροντας το πλεόνασμα της τεχνογνωσίας, των εμπειριών, της διάθεσης για προσφορά, στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να θέσει τις βάσεις εκείνες που θα επιτρέψουν στους πολίτες να πιστέψουν σε ένα καλύτερο αύριο, στην ύπαρξη μιας καλύτερης, υγιούς κοινωνίας. Εμείς ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δηλώνουμε παρόντες και έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί!
      Άρθρο του Πέτρου Ινιωτάκη, Αντιδημάρχου Δήμου Ηρακλείου. Υποψήφιου για την ΠΕΔ Κρήτης στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2014.
        Γνωρίζουμε όλοι ότι οι πηγές χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης έχουν δραματικά μειωθεί. Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο 2009-2012 υπήρξε σημαντικότατη μείωση των ΚΑΠ (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) που άγγιξε το 60%, φθάνοντας σήμερα στα επίπεδα του έτους 2003. Ενώ προβλέπεται για το 2014 επιπλέον μείωση της ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης), της μοναδικής και ήδη περιορισμένης κατά 53% πηγής χρηματοδότησης έργων για τους Δήμους της χώρας, φθάνοντας και αυτή σήμερα σε επίπεδα προ του έτους 2000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............