Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής στα πλαίσια ανάδειξης της Κρητικής παράδοσης για τη διατήρηση και διάδοση των αξιών, προκηρύσσει διαγωνισμό Μαντινάδας - Ρίμας - Ριζίτικου, με θέμα : « Η Υψηλή Κρητική Παράδοση».
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με μία έως τρεις μαντινάδες τους, αδημοσίευτες, ή μία ρίμα, η οποία δεν θα ξεπερνά τις 10 μαντινάδες ή ένα Ριζίτικο.
Όλα τα παραπάνω να είναι σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού.
Δακτυλογραφημένα τα έργα, πρέπει να αποστέλλονται σε πέντε αντίτυπα υπογεγραμμένα με ψευδώνυμο.
Μέσα στο φάκελο αποστολής να εσωκλείεται μικρότερος φάκελος, ο οποίος να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου). Tα έργα δεν επιστρέφονται.


Για κάθε είδος διαγωνισμού, θα δοθούν 3 βραβεία, σε εκδηλώσεις Κρητικής Παράδοσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το Καλοκαίρι από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από καλλιτέχνες  λογοτέχνες, στιχουργούς, συγγραφείς και άτομα που προσφέρουν στον Πολιτισμό.
Τα έργα θα γίνονται δεκτά έως 31 Μαΐου 2014, στην Ταχ. Διεύθυνση:
Παγκρήτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής.
Μυκηνών 5 Ηλιούπολη Ηράκλειο Κρήτης Τ. Κ. 71409 ή στο e mail: Nikos@iliakis.gr
Υπ' όψη Νικόλαου Ηλιάκη, πληροφορίες τηλ: 6972-775027 .