ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΜΕΖΙ - ΣΗΤΕΙΑ - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΜΕΖΙ - ΣΗΤΕΙΑ


Το Τεχνικό αντικείμενο του έργου «Κατασκευή του τμήματος Αυχένας Αγκαθιάς-Χαμέζι Σητείας και ολοκλήρωση του τμήματος Χαμέζι-Σητεία» περιλαμβάνει την κατασκευή του δρόμου από τον Αυχένα Αγκαθιάς μέχρι το Χαμέζι, την κατασκευή γέφυρας στον Αυχένα μήκους 55μ. περίπου, την κατασκευή γέφυρας στα Σφακίδια μήκους 37μ., τη μελέτη και κατασκευή κοιλαδογέφυρος μήκους 841 μ. και τις συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του τμήματος Χαμέζι-Σητείας σε μήκος 1 χλμ. περίπου.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 3/9/2003, αλλά λόγω ενστάσεων και προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας η σύμβαση υπεγράφη μετά την εκδίκασή τους στις 13/3/2006 με συνολικό ποσό σύμβασης 15,55 εκατ. ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.Ο ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτος με την από 31/12/2010 απόφαση Υπ.Υ.ΜΕΔΙ. λόγω μεγάλης καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών καθώς και μετά τη διαπίστωση ύπαρξης πλαστών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. Στην παρούσα φάση η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου έχει προχωρήσει στις διαδικασίες εκκαθάρισης της έκπτωτης εργολαβίας, προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη νέων συμβατικών τευχών και τεχνικού δελτίου για την ένταξη και δημοπράτηση του υπολειπομένου έργου.
Η δημοπράτηση του νέου έργου εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ο χρόνος, που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής του, υπολογίζεται ότι θα είναι περί 12-15 μήνες από την υπογραφή της νέας σύμβασης.


athens.indymedia.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

.............