ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «EDUCATION LEADERS AWARDS» κατηγορία "Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία" κέρδισε το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «EDUCATION LEADERS AWARDS» κατηγορία "Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία" κέρδισε το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης

Το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στα «EDUCATION LEADERS AWARDS» στην κατηγορία "Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία" κέρδισε το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης συμμετέχοντας με τα "Τα 4 στοιχεία" του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Πρωταθλητές Ελλάδας 2019 στη Ρομποτική - WRO - κατηγορία Open Δημοτικού.

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης έχει τους Πρωταθλητές Ελλάδας 2019 στη Ρομποτική - WRO - κατηγορία Open στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης, ένα δημόσιο σχολείο σε μια υποβαθμισμένη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, ενέταξε στο πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα τον προγραμματισμό και την εκπαιδευτική ρομποτική δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές του να έρθουν σε επαφή με την μεθοδολογία STEM. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε μια ομάδα ρομποτικής που συμμετείχε στον μεγαλύτερο Πανελλήνιο διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO και τον κέρδισε συναγωνιζόμενο σχολεία ιδιωτικά και δημόσια με καλύτερη υποδομή, περισσότερο εξοπλισμό και υποστήριξη.


Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης είναι ένα από τα παλαιότερα σχολεία του Ηρακλείου. Βρίσκεται σε μία συνοικία κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης, η οποία όμως παρουσιάζει πολλά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Υπάρχει μεγάλη ανεργία, γονείς με χαμηλό εισόδημα, μεγάλο ποσοστό μονογονεϊκών οικογενειών, μεταναστών και Ρομά.
Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε, όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, να αναγνωρίσουμε τις κοινωνικές ανάγκες και να προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο σε αυτές και στις ιδιαίτερες προκλήσεις της περιοχής. Ως εκ τούτου, προσπαθούμε να αναπτύξουμε στους μαθητές μας δεξιότητες, στάσεις και να τους δώσουμε ευκαιρίες και πρόσβαση σε ποικίλλα ψηφιακά ερεθίσματα, που στερούνται λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής και να τους προετοιμάσουμε ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες και να μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα σύγχρονο, απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.
Εξοπλίσαμε τα προηγούμενα χρόνια το σχολείο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να ενσωματώσουμε τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων με πρακτικές που προάγουν και αξιοποιούν την αυτενέργεια, τη δημιουργικότητα, τη διερεύνηση και την ανακάλυψη. Παράλληλα, αναμένουμε να μάθουν να συνεργάζονται με τα άλλα μέλη της ομάδας, να συζητούν τις παρατηρήσεις τους, να διαπραγματεύονται τις ιδέες τους και να οργανώνουν τα συμπεράσματά τους ώστε να διατυπώνουν κανόνες.


Στη στρατηγική μας για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν η αγορά, από τον περιορισμένο προϋπολογισμό του σχολείου τριών σετ ρομποτικής Lego WeDo 2.0, ενώ αποκτήσαμε και άλλα δύο σετ από τη συμμετοχή μας στο e-twinning και από χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχος μέσω της WRO.
Στη συνέχεια σε συνεργασία με τους δασκάλους και την καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό πληροφορικής κ. Ρίγγα, ο οποίος είναι πρεσβευτής της WRO για το νομό Ηρακλείου και το συντονισμό του Δ/ντή κ. Γαλανάκη, ο οποίος είναι επιμορφωτής στις ΤΠΕ Β΄ επιπέδου για τους εκπαιδευτικούς εντάξαμε τη ρομποτική στο πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Δώσαμε τη δυνατότητα στους μαθητές τα τελευταία δύο χρόνια, να έρθουν σε επαφή με την φυσική, τα μαθηματικά, τη μηχανική και τον προγραμματισμό που περιέχουν αφηρημένες έννοιες που είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί ο μαθητής αν τα διδαχθεί μόνο στο χαρτί και στον πίνακα (STEM). Η ρομποτική ως επιστήμη συγκεντρώνει γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα. Έτσι ο μαθητής συναντάει όλες αυτές τις έννοιες βιωματικά. Γεγονός που τον οδηγεί να κατανοήσει καλύτερα και ευκολότερα τα φυσικά μεγέθη.


Πέραν όμως από την εμπλοκή της ρομποτικής στο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου δημιουργήσαμε και οργανώσαμε μία ομάδα ρομποτικής, η οποία θα εκπροσωπούσε το σχολείο σε διάφορους διαγωνισμούς. Για τη δημιουργία της θέλαμε να επιλέξουμε τους μαθητές, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν ως ομάδα και να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θα είχε να αντιμετωπίσει η ομάδα. Την πρώτη χρονιά δημιουργίας της ομάδας υπήρχε μικρή διάθεση συμμετοχής από τους μαθητές μας. Παρόλ’ αυτά, η ομάδα του σχολείου, στην πρώτη της συμμετοχή στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κατάφερε να έρθει τρίτη και να προκριθεί στην τελική φάση του διαγωνισμού στην Αθήνα.
Στην αρχή της χρονιάς αποφασίσαμε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στην ομάδα ρομποτικής του σχολείου, να δημιουργήσουμε για τις Δ΄, Ε΄και Στ΄ τάξης διαδικασίες επιλογής των καλύτερων, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Συγκεκριμένα, οι μαθητές κλήθηκαν να προγραμματίσουν στο scratch (εκπαιδευτικό λογισμικού προγραμματισμού από το M.I.T.) και να επιλύσουν ένα πρόβλημα προγραμματισμού. Τα παιδιά που έλυσαν το πρόβλημα σε ελάχιστο χρόνο και με τα λιγότερα υπολογιστικά βήματα στον κώδικα επιλέχθηκαν. Επιλέχθηκαν οι έξι καλύτεροι μαθητές απ’ όλες τις τάξεις (τρεις μαθητές από τη Στ΄ τάξη, ένας από την Ε΄τάξη και δύο από τη Δ΄ τάξη).
Τα μαθήματα προγραμματισμού και ρομποτικής γίνονται για όλους τους μαθητές στο πρωινό πρόγραμμα και η ομάδα ρομποτικής δούλευε επιπλέον στα διαλείμματα και σε ώρες μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, καθώς επίσης και σαββατοκύριακα για ένα διάστημα τεσσάρων μηνών. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν κυρίως στην έλλειψη χρόνου και πρόβλεψης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του απαραίτητου χρόνου για να μπορούμε να την εντάξουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ακόμα πιο έντονο στη λειτουργία στο ασφυχτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου που δε δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να συνεργάζονται μαθητές διαφορετικών τμημάτων και τάξεων σε έργα κοινά.


Οι μαθητές επέλεξαν το όνομα της ομάδας, το θέμα που θα διαπραγματεύονταν και την ίδια την υλοποίησή των ιδεών τους. Η ομάδα δε λειτουργούσε αποκομμένη από την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα. Το αντίθετο είχε τη στήριξη των συμμαθητών τους, οι οποίοι με έμπρακτο τρόπο προσπαθούσαν να συνδράμουν στο έργο της. Συζητούσαν πέραν της ομάδας τις ιδέες τους, παρουσίαζαν το κάθε στάδιο της εργασίας τους στους συμμαθητές τους ή τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν προκειμένου να υπάρξει ανατροφοδότηση. Βοήθησαν ακόμα και μαθητές της Α΄ τάξης στην κατασκευή, φέρνοντας ο καθένας ότι κομμάτια Lego είχαν. Υπήρχε διάχυση των ιδεών και στα διάφορα στάδια κατασκευής και προγραμματισμού, οι συμμαθητές τους ασκούσαν θετική ανατροφοδότηση ή/και συμμετείχαν με προτάσεις για κατασκευές ή διορθώσεις ή επεκτάσεις. Με τον τρόπο αυτόν η ομάδα ρομποτικής «Τα τέσσερα στοιχεία», όπως ονομάστηκε, δεν είναι μία ομάδα ελίτ μαθητών, αλλά μία ομάδα που πρωτοστατεί στην εδραίωση της στρατηγικής μας για ανάπτυξη ψηφιακών δραστηριοτήτων στους μαθητές μας.


Τα παιδιά συμμετείχαν στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019 και κατάφεραν να έρθουν στην πρώτη θέση.
Στη συνέχεια συμμετείχαν στον Τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019, που διοργανώθηκε στις 16 & 17 Μαρτίου 2019 από τον WRO Hellas στην Αθήνα.
Ο διαγωνισμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής που γίνεται στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση. Στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019, συναγωνίστηκαν 1.976 μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου σε 431 ομάδες από όλη την Ελλάδα.
Η ομάδα μας συμμετείχε στην τελική φάση και ήρθε πρώτη σε όλη την Ελλάδα, στη βασική κατηγορία OPEN Δημοτικό!

Γαλανάκης Γιάννης
Διευθυντής 12ου Δ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης

Ρίγγας Αναστάσης

Καθηγητής Πληροφορικής 12ου Δ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............