Προσκύνημα στους Αγ Πάντες στον Δήμο Βιάννου και συ-νάντηση Περιφερειάρχη - θεσμικών φορέων για τα τοπικά θέματα. - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Προσκύνημα στους Αγ Πάντες στον Δήμο Βιάννου και συ-νάντηση Περιφερειάρχη - θεσμικών φορέων για τα τοπικά θέματα.

Στο εορτάζων εξωκλήσι των Αγ Πάντων στην κοινότητα Ξενιάκου του Δήμου Βιάννου παραβρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτά-κης, ανταλλάσσοντας παράλληλα ευχές με τον κλήρο, θεσμικούς φορείς και πολίτες.


Ο κ. Αρναουτάκης στην συνέχεια -στο πλαίσιο συνάντησης που είχε οργανώ-σει ο πρόεδρος της τοπικής Δημοτικής κοινότητας και του συνεταιρισμού Ε-μπάρου Γιώργος Περογιαννάκης -είχε συζήτηση με τοπικούς φορείς και πολί-τες για τα ζητήματα της περιοχής, όπως τις υποδομές άρδευσης της Εμπά-ρου,την εφαρμογή της δακοκτονίας της περιοχής και άλλα θέματα τοπικού αλλά και ευρύτερου αναπτυξιακού ενδιαφέροντος.


Στη συνάντηση ήταν παρόντες οι Βουλευτές, Μάξιμος Σενετάκης, Σωκράτης Βαρδάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης Παυλος Μπα-ριτάκης,ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Ηρακλειου Νικος Συριγωνάκης,οι Αντι-περιφερειάρχες Λάμπρος Βαμβακάς, Μανόλης Χνάρης, ο Περιφερειακός σύμ-βουλος-Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής σύμπραξης Σταύρος Τζεδάκης,οι Δή-μαρχοι, Βιάννου Μηνας Σταυρακακης, Μινώα Πεδιάδας Μανόλης Φραγκακης, Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι αγροτικών-πολιτιστικών συλλόγων, ΤΟΕΒ,και πο-λίτες. 


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας και του συνεταιρισμού Εμπάρου Γιώργος Περογιαννάκης ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη για το ενδιαφέρον και την βοήθεια του στα τοπικά θέματα, Αυτοδιοίκησης, υποδο-μών, αγροτικής οικονομίας, όπως ευχαριστίες εξέφρασε και στους συνεργάτες
του Περιφερειάρχη αλλά και στους άλλους θεσμικούς εκπροσώπους. 


Ο Περι-φερειάρχης από την πλευρά του αφού ευχήθηκε για την εορτή των Αγ Πά-ντων,χρόνια πολλά σε όλους, ευχαρίστησε για την συνάντηση τον Πρόεδρο Γιώργο Περογιαννάκη και όλους τους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας παράλ-ληλα, ότι, η Περιφέρεια συνεργάζεται με τους Βουλευτές, με όλους τους φορείς της Κρήτης και είναι έμπρακτα συμπαραστάτης και αρωγός των τοπικών κοι-νωνιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............