ΠΕΔ Κρήτης: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη στο Ρέθυμνο - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

ΠΕΔ Κρήτης: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη στο Ρέθυμνο

Τακτική συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Κρήτης θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νση: Λ. Κουντουριώτη 80 - Ρέθυμνο) με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


Ανάβει η "μάχη" για την ΠΕΔ Κρήτης - Δείτε όλα τα ονόματα ...

1.    Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν4635/2019.
2.    Ενημέρωση Προέδρου για ενέργειες της ΕΕ της ΠΕΔ Κρήτης κατά το προηγούμενο διάστημα
3.     Ανακοινώσεις- Συζήτηση για διάφορα θέματα 
4.    Συζήτηση για Προγραμματισμό Δράσεων ΠΕΔ
5.    Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη διατύπωση προτάσεων από την ΠΕΔ Κρήτης για την αναμόρφωση- εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών (Ν. 4412/2016)
7.    Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΟ (18): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 6308/25-05-2020 έγγραφο του Δήμου Πλατανιά.
8.     Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις προτάσεις του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 5483/05-05-2020 έγγραφό του.
9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση του Δημάρχου Πλατανιά για το « Αίτημα διοικητικής υποστήριξης ΟΤΑ για επιπλέον 18 μήνες» σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 5843/15-05-2020 έγγραφό του.
10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και υποστήριξης διαδικτυακής πύλης ΠΕΔ Κρήτης» κ.α 00.6117.002
11. Διάφορα θέματα

Κατά τη συνεδρίαση θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον Covid-19. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............