Εσπερίδα για ΣΒΑΚ και 1η συνάντηση διαβούλευσης με φορείς για μετακινήσεις - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Εσπερίδα για ΣΒΑΚ και 1η συνάντηση διαβούλευσης με φορείς για μετακινήσεις

Στο Δήμο Χερσονήσου έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, με την εκπόνηση ενός στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ενός στρατηγικού σχεδιασμού στην κατεύθυνση που έχει δοθεί ήδη από το 2009 από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί ως κύριος στόχος η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής, έναντι της κυκλοφοριακής ικανότητας και της ταχύτητας. 


Το στρατηγικό αυτό σχέδιο πρέπει να παράξει ένα συγκεκριμένο όραμα για τις μεταφορές και την κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, με δεδομένους στόχους και αναλυτική περιγραφή πλαισίου μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής.

Η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης με τους φορείς για τις μετακινήσεις θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στις 18.00΄, στο δημοτικό κατάστημα Μαλίων. (οδός 25ης Μαρτίου 17, Μάλια).


Βασικό αντικείμενο της πρώτης αυτής συνάντησης αποτελεί η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων στη λειτουργία των πόλεων και των παρακείμενων οικισμών. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου, που θα συμβάλει ουσιαστικά στον σχεδιασμό του οράματος και του τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Στην ιστοσελίδα svak-hersonisos.eu υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα ΣΒΑΚ, καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εκπόνηση του Σχεδίου.«Στο σχεδιασμό των ΣΒΑΚ, επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και όχι το αυτοκίνητο. Με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου σχεδιάζουμε το μέλλον που θέλουμε, για την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά των αγαθών, προσανατολίζοντας πολιτικές σε αυτή την κατεύθυνση, με γνώμονα την προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης, την υιοθέτηση βιώσιμων εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, την αλλαγή νοοτροπίας των μετακινούμενων και τον συνδυασμό των μέσων μεταφοράς,» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Σέγκος.Αναλυτικά, το πρόγραμμα της εσπερίδας:
18:00 - 18:15 Χαιρετισμοί
18:15 - 18:30 Εισαγωγή - διαδικαστικά Ομιλητής: Νίκος Δρακωνάκης, Εκπρόσωπος εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε.
18:30 - 19:00 Τι είναι ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - Προκλήσεις για Λύσεις. Ομιλητής: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ.
19:00 - 19:15 Επόμενα βήματα - ο ρόλος φορέων και κατοίκων στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. Ομιλητής: Μαρία Σίτη, Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος .
19:15 - 19:30 Τρόποι συμμετοχής στην ανάγνωση προβλημάτων και στην παροχή ιδεών.
Ομιλητής: Μαρία Φραγκιαδάκη, Μηχανικός Η/Υ & Πληρ/κής, Υπάλληλος Δήμου Χερσονήσου.
19:30 - 20:30 Ανοικτή συζήτηση με το κοινό - Τοποθέτηση φορέων.
20:30 - 20:45 Κλείσιμο – Συμπεράσματα.

Εσπερίδα για ΣΒΑΚ και 1η συνάντηση διαβούλευσης με φορείς για μετακινήσεις

Post Top Ad

.............