Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-κού έργου HORIZON2020 με το ακρωνύμιο «CRISS» για το Γενικό λύκειο Μοχού

Το Γενικό Λύκειο Μοχού με χαρά ανακοινώνει ότι οι μαθητές/τριες του σχολείου μας Χαμαλάκη Κωνσταντίνα, Λαρεντζάκης Χαράλαμπος, Παπουτσάκη Κυριακή και Χατζάκη Μαρία έλαβαν πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-κού έργου HORIZON2020 με το ακρωνύμιο «CRISS» κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 


Το ευρωπαϊκό έργο υποστηρίζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρή-της ως εθνικός εταίρος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς κ. Βου-ζαξάκη Γεώργιο, κα Γιαννοπούλου Ειρήνη και κ. Χουρδάκη Εμμανουήλ.


Το Γενικό Λύκειο Μοχού συμμετείχε με επιτυχία στο διαγωνισμό Πιστοποίησης Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων – Entrepreneurial Skills Pass (E.S.P.), μέσω του προ-γράμματος της «Εικονικής Επιχείρησης» του Σωματείου της Επιχειρηματικότητας Νέ-ων – Junior Achievement Greece, δίνοντας στους μαθητές μας της Α’ και Β’ Λυκείου Διαμαντάκη Παύλο, Παπουτσάκη Κυριακή, Πασχαλίδη Αναστασία, Χατζάκη Μαρία, Γιακουμάκη Αντώνιο, Θαλασσινάκη Αντώνιο, Σαρινάκη Γεώργιο, Φρουδαράκη Μι-χαέλα την πιστοποιήση επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το ESP απαιτεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας μιας μαθητικής εταιρίας, (διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους), την αυ-το-αξιολόγηση των μαθητών μέσω ειδικού τεστ (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της εργασίας), και την εξέταση online σε γνώσεις επιχειρηματικότητας, οικονομικών και χρηματοοικονομικών. 


Η απονομή μιας τυποποιημένης αναγνώρισης των επιχειρηματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, προσφέρει στους νέους συγκρι-τικό πλεονέκτημα κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιή-θηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 από τους εκπαιδευτικούς κ. Βουζαξάκη Γεώρ-γιο, κ. Γιαννοπούλου Ειρήνη, κ. Καγιαλή Ανδρέα και κ. Πυνηρτζή Γεώργιο.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γιώργος Πυνηρτζής
ΠΕ11 & ΠΕ82
ΠΡΟΣΩΠΑ
Ο ( Καπετάνιος ) Γιώργος Βαρδινογιάννης
Η πρώτη γυναίκα που τραγούδησε σε δίσκο Κρητικής μουσικής
Ο Κωστής Μουδάτσος συναντά Ανθρώπους που ταιριάζουν τα φέσια τους
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Διαβήτης και ψυχολογική περίθαλψη
Θεαματικά τα αποτελέσματα αυτόλογων μισχωτών αγγειούμενων μοσχευμάτων
Νέα δεδομένα στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ