«Φαρμακευτικά φυτά. Από την παραδοσιακή και τη λαϊκή ιατρική στην επιστήμη» - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

«Φαρμακευτικά φυτά. Από την παραδοσιακή και τη λαϊκή ιατρική στην επιστήμη»

Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης οργανώνει τη διεξαγωγή σεμιναρίου κατάρτισης με τίτλο: «Φαρμακευτικά φυτά. Από την παραδοσιακή και τη λαϊκή ιατρική στην επιστήμη».
Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Π.Κ. σε συνεργασία με το τμήμα Χημείας Π.Κ, τo τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και τη διεύθυνση Αγροκτήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.


Χρόνος
Το σεμινάριο προβλέπει δια ζώσης διδασκαλία 27 ωρών, εργαστηριακή εκπαίδευση, εκπαιδευτική εκδρομή και εξέταση για πιστοποίηση. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται επίσκεψη στον Εκπαιδευτικό Βοτανικό Κήπο και στη μητρική φυτεία των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών στο Αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Επίσης εκπαιδευτική επίσκεψη πεδίου στη φύση.
Στις 4 Δεκεμβρίου ελεύθερη παρακολούθηση διάλεξης.
Εκπαιδευόμενοι
Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείων, πτυχιούχους Α.Ε.Ι Επιστημών Υγείας, τμημάτων φυσικών επιστημών, γεωπονίας, ειδικό εκπαιδευτικό και τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό των Α.Ε.Ι καθώς και εκπαιδευτικούς. 
Επίσης μπορεί να γίνονται αποδεκτοί απόφοιτοι λυκείου με συναφή στο αντίστοιχο πεδίο εργασιακή εμπειρία, επαγγελματική απασχόληση η εστιασμένη απασχόληση καθώς σε φοιτητές αντίστοιχων σχολών ή ή επιστημών.
Σε κάθε περίπτωση θα συνεκτιμάται η συνάφεια με το αντικείμενο.
Εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, θα γίνει επιλογή με βάση το βιογραφικό σημείωμα ή και σε δεύτερο στάδιο συνέντευξη εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Εκπτωτική πολιτική προβλέπεται για τα μέλη της Ακ. κοινότητας ΠΚ (20%) φοιτητές (30%). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπάγονται στην έκπτωση των μελών της ακ. κοινότητας. (20%)
Η έκπτωση δεν είναι αθροιστική για εκείνους που ανήκουν σε άλλες εκπτωτικές κατηγορίες.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγονται, θα κληθούν σε επόμενο χρόνο να αποστείλουν η να καταθέσουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα .

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2019 - 4 Νοεμβρίου 2019
Η αίτηση υποβάλλεται στην έντυπη φόρμα, με fax (2810 542115) ή και αυτοπροσώπως στην ιατρική σχολή, μουσείο ιατρικής (τηλ. 2810 394810, M. Tσαγκαράκη).
Η αποδοχή της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω e mail στις 8 Νοεμβρίου
Τα δίδακτρα καταβάλλονται έως τις 12 Νοεμβρίου για το Σεμινάριο.
Υποβολή αίτησης και πληροφορίες: http://museum.med.uoc.gr/mouseio-anakoinwseis.php

Post Top Ad

.............