Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι Μαλεβιζίου - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι Μαλεβιζίου

 Την απόφαση ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας. Πρόκειται για τους:

1.       Γρηγόρη Φασουλάκη ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
2.       Γιώργο Πετούση ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας
3.       Μιχάλη Αλμπαντάκη του Ιωάννη  ως Αντιδήμαρχο Πράσινης Ανάπτυξης, Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
4.       Χρύσα Λυρώνη Πάγκαλου του Ανδρέα, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο  Κοινωνικής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης
5.       Χαράλαμπο Κουτσογιάννη ως  Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού
Επιπλέον, ορίστηκαν με απόφαση και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Πρόκειται για τους:
1.       Γιώργο Ρεράκη, Εντεταλμένο Σύμβουλο με αρμοδιότητες το σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό του Γραφείου Προμηθειών και Αποθήκης με στόχο την επαναλειτουργία του.
2.       Γρηγόρη Περισυνάκη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου με αρμοδιότητες την ευθύνη συγκέντρωσης, παρακολούθησης, οργάνωσης και μέριμνας όλων των θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας.
Σημειώνεται ότι τους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, του στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού, του τουρισμού και του πολιτισμού ο Δήμαρχος, Μενέλαος Μποκέας, επέλεξε να τους κρατήσει ο ίδιος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.
Όπως τόνισε ο Μενέλαος Μποκέας«Μαζί θέτουμε σε τροχιά υλοποίησης το σχεδιασμό μας για ένα Δήμο που θα ακτινοβολεί τη δυναμική που του αναλογεί. Η αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του δημότη, η πράσινη ανάπτυξη, το περιβάλλον, η πολιτική προστασία και η παιδεία είναι θέματα ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων μας,. Γι’αυτό και επιλέξαμε συνειδητά να μετασχηματίσουμε τους συνήθεις τίτλους των αντιδημαρχιών. Πρόκειται για τομείς που χρήζουν άμεσης μέριμνας και δρομολόγησης δράσεων, από κοινού με τους στόχους μας για ψηφιακό μετασχηματισμό και διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τον πολιτισμό και τον πρωτογενή τομέα. Χτίζουμε το στρατηγικό μας πλάνο και δουλεύουμε με αποφασιστικότητα. Εύχομαι σε όλους δημιουργική και ευδόκιμη θητεία για το καλό του τόπου και των ανθρώπων μας».
Πιο, συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση, ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μαλεβιζίου, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1.       Τον κ. Γρηγόρη Φασουλάκη του Αλέξανδρου, καθ ΄ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i)        Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
με την αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, της υπογραφής της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 4270/14 και της υπογραφής της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016
ii)      Της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που άπτονται τον αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

2.       Τον κ. Γιώργο Πετούση του Ζαχαρία, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i)        Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας καθώς επίσης και τις μελέτες και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία (όπως αυτά περιγράφονται στον ΟΕΥ άρθρο 11 παρ. 5 στις αρμοδιότητες του τομέα φυτικής παραγωγής)
ii)      Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που άπτονται τον αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
3.       Τον κ. Μιχάλη Αλμπατάκη του Ιωάννη,  καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Πράσινης Ανάπτυξης, Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i)        Της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
ii)      Από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομίας Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Ø  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τοπικής Οικονομίας και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του
Γραφείου Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Γραφείου Αλιείας, Θαλάσσιων Υποθέσεων & Λιμενικών Υποδομών
Ø  Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Φυσικού Περιβάλλοντος
Γραφείο Υποδομών Περιβάλλοντος
Ø  Τμήμα Αστικού Πρασίνου
Ø  Την οργάνωση συντονισμό και παρακολούθηση του γραφείου Άρδευσης
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει  όλα τα απαραίτητα έγγραφα που άπτονται τον αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
4.       Την κ. Χρύσα Λυρώνη Πάγκαλου του Ανδρέα, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο  Κοινωνικής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης  και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i)                    Της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)
ii)                  Από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου τις αρμοδιότητες του
Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και εν γένει:
-Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του χώρου της εν γένει λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις),
-Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων,
-Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις
-Την παρακολούθηση και τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Απασχόλησης
Τις αρμοδιότητες που άπτονται σε θέματα αδέσποτων ζώων (όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό άρθρο 11 παρ. 27 του ΟΕΥ)

iii)               Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Γραφείο κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
iv)                Το συντονισμό, τη λειτουργία και την παρακολούθηση του  Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς επίσης και
v)                  Την οργάνωση και λειτουργία της «Γραμμής Δημότη» που θα αφορά στη διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων των Δημοτών
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει  όλα τα απαραίτητα έγγραφα που άπτονται τον αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
5.       Τον κ. Χαράλαμπο Κουτσογιάννη του Εμμανουήλ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
i)                    Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης καθώς και τις 
Αρμοδιότητες Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
ii)                  την ανάπτυξη του εθελοντισμού σ΄ όλους τους τομείς και σε όλες τις ηλικίες των δημοτών με την δημιουργία και υποστήριξη εθελοντικών δράσεων
iii)               την καταγραφή και συνεργασία εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών που δραστηριοποιούνται  στο Δήμο
iv)                Την ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων Νεολαίας
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει  όλα τα απαραίτητα έγγραφα που άπτονται τον αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο.
Όλοι οι αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π των υπηρεσιών του δήμου, την υπογραφή εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων εγγράφων.

Ορίζει ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους στους οποίους αναθέτει, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου μεταβιβάζοντας προς αυτούς την άσκηση των παρακάτω καθ' ύλην και κατά τόπων αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα ορίζει:
1.       Τον κ. Γιώργο Ρεράκη του Εμμανουήλ,  Εντεταλμένο Σύμβουλο με αρμοδιότητες το σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό του Γραφείου Προμηθειών και Αποθήκης με στόχο την επαναλειτουργία του.
2.       Τον κ. Γρηγόρη Περισυνάκη του  Γεωργίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου με αρμοδιότητες την ευθύνη συγκέντρωσης, παρακολούθησης, οργάνωσης και μέριμνας όλων των θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τους αντίστοιχους. Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας.
Οι ως άνω εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν  έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που εκδίδουν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αντικείμενα που τους έχουν ανατεθεί, να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα εγγράφων.
Γ. Η καταβολή της αντιμισθίας των παραπάνω Αντιδημάρχων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 33: «Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων» του  Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') ».

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Δήμαρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Post Top Ad

.............