Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Χερσονήσου - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Χερσονήσου

Με τη με αριθμό 84/2019 απόφαση του δημάρχου Χερσονήσου, κ. Ιωάννη Σέγκου, ορίζονται οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Χερσονήσου, με θητεία από 2/9/2019 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2019-2023), μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του. 


Συγκεκριμένα:
1. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας, ορίζεται ο κ. Εμμανουήλ Ανυφαντάκης
2. Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Τεχνικών Έργων και Απασχόλησης, ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Αναστασάκης
3. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος, Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Πρωτογενούς Τομέα, ορίζεται ο κ. Δημήτριος Μπάτσης
4. Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης
5. Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Άρδευσης ορίζεται ο κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, το σύνολο των πέντε (5) αντιδημάρχων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σέγκος
Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του δημάρχου θα
ασκούνται από τον κ. Κωνσταντίνο Αναστασάκη του Γεωργίου, που
αναπληρώνει το δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα
καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη
του Κωνσταντίνου.

Post Top Ad

.............