2ος νυχτερινός αγώνας δρόμου Ρεθύμνου την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

2ος νυχτερινός αγώνας δρόμου Ρεθύμνου την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

 O ∆ήµος Ρεθύµνου και το Τµήµα Αθλητισµού µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης έχοντας ως στόχο την παροχή επιπλέον ευκαιριών και κινήτρων αθλητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας και της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος CIVITAS DESTINATIONS στους κατοίκους του ∆ήµου και όχι µόνο, προκηρύσσει έναν (1) αγώνα δρόµου για αθλητές, µη αθλητές και παιδιά. 


 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, Ώρα: 20.30
 2. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ
 3. ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Πλ. Αγνώστου Στρατιώτη 
 4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι συµµετέχοντες στον αγώνα ∆ρόµου 5χλµ θα πρέπει να είναι γεννηµένοι το έτος 2006 και µεγαλύτεροι. 
5. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Mε την ηλεκτρονική σας εγγραφή: • 5 ευρώ για τον αγώνα 5.000 µέτρων Εγγραφές που θα πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 21 Σεπτεµβρίου έχουν κόστος 10 ευρώ. Η πληρωµή κόστους εγγραφής (5 ευρώ) µπορεί να γίνει µέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασµό 
258/005195-03 EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΙΒΑΝ: GR76 0110 2580 0000 2580 0519 503 ∆ικαιούχος Λογαριασµού: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Στην κατάθεση στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασµό, θα πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµό σας υποχρεωτικά στην αιτιολογία της κατάθεσης, ενώ θα πρέπει να αποστέλλεται άµεσα αντίγραφο της απόδειξης στο email: sports.rethymno@gmail.com). 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για να θεωρηθεί έγκυρη η συµµετοχή σας θα πρέπει να καταβάλλετε το αντίτιµο της συµµετοχής το αργότερο 4 ηµέρες µετά την υποβολή της δήλωσης συµµετοχής σας. Ο κάθε δροµέας παραλαµβάνει τσάντα αθλητή που περιλαµβάνει: • Τον αριθµό συµµετοχής του µε chip χρονοµέτρησης, • Παραµάνες για τον αριθµό συµµετοχής • Αναµνηστικό µπλουζάκι 

 6. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσµο https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=fb1c0f818dc1df2eca0798d6da7c2987
 Και την ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρεθύµνου www.rethymno.gr www.runningcrete.gr Οι αιτήσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου και ώρα 14:00. Όλοι οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν το πακέτο συµµετοχής τους από το Γραφείο του Τµήµατος Αθλητισµού στο Κλειστό Γυµναστήριο Μελίνα Μερκούρη το Σάββατο 21 Σεπτεµβρίου 2019 και ώρα 12.00 – 20.00. Την ηµέρα της εκδήλωσης (Κυριακή 22/09/2019) στον χώρο της εκκίνησης θα γίνεται παραλαβή πακέτου συµµετοχής ώρα 18:30-20:00 για τον αγώνα από τους αθλητές που προέρχονται εκτός Ρεθύµνου. Σηµείωση: 
Σε περίπτωση ατοµικής δήλωσης ανηλίκου θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον κηδεµόνα του συµµετάσχοντα. Μπορείτε να τις προµηθεύεστε από το site www.rethymno.gr και από το Τµήµα Αθλητισµού ∆ήµου Ρεθύµνου, Κλειστό Γυµν.«Μελίνα Μερκούρη» κάθε µέρα (∆ευτέρα-Παρασκευή) 8:00-15:00µµ.Τηλ./ fax Επικοινωνίας 2831055645, email: sports.rethymno@gmail.com, destinations@rethymno.gr. 

7. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ: Στον αγώνα 5.000 µέτρων θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονοµέτρηση µε ατοµικό τσιπάκι σε κάθε συµµετέχοντα. 


8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τα προσωπικά αντικείµενα, για όποιον δροµέα το επιθυµεί, θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στους διοργανωτές τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση του αγώνα στον οποίο συµµετέχει (δηλ. το αργότερο µέχρι τις 20.00 για τα 5χλµ). Η παράδοση γίνεται µόνο στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο που έχει ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή, στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη. Για λόγους ασφάλειας και προστασίας, η παραλαβή της τσάντας του κάθε δροµέα, αµέσως µετά τον τερµατισµό, θα γίνεται µε τη βοήθεια εθελοντών, από τον ίδιο τον δροµέα, µε την επίδειξη του αριθµού συµµετοχής του. Ώρα εκκίνησης: 20:30

 9. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: 5.000 µέτρων ∆ιαδροµή: Πλατεία Αγνώστου (εκκίνηση) – Σοφ. Βενιζέλου - Μαρίνα - Σοφ. Βενιζέλου - Πλατεία Αγνώστου -Αρκαδίου – Περιφερειακός (Εµµ. Κεφαλογιάννη) – Κορωναίου – Πρεβελάκη – Ρήγα Φεραίου – Ψυλλάκη – Πατριάρχου Γρηγορίου – ∆ηµακοπούλου – Εθν. Αντιστάσεως – Παλαιολόγου – Πετιχάκη – Ελ. Βενιζέλου - Πλατεία Αγνώστου (τερµατισµός). Στοιχεία συµµετοχής: Οι συµµετέχοντες µετά την εκκίνηση θα ακολουθήσουν την παραπάνω διαδροµή και θα χρησιµοποιούν οποιαδήποτε µορφή άσκησης επιθυµούν πάντα µε τα πόδια και σε καµία περίπτωση µε µηχανικά µέσα (απαγορεύονται τα ποδήλατα κ.λ.π): ΤΡΕΞΙΜΟ ή ΒΑ∆ΙΣΜΑ ή ΤΡΕΞΙΜΟ – ΒΑ∆ΙΣΜΑ, ΕΝΑΛΛΑΞ ( και σύµφωνα πάντα µε τις ατοµικές δυνατότητες και επιθυµία του κάθε συµµετέχοντα). Το µόνο µηχανικό µέσο που επιτρέπεται είναι η τροχήλατη καρέκλα για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα που θα συµµετέχουν, καθώς και τα καροτσάκια µωρού σε µητέρες που θέλουν να περπατήσουν την διαδροµή. 
Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα των 5χλµ. 1 ώρα. Σταθµός νερού: Θα υπάρχουν στην διαδροµή σταθµοί εφοδιασµού µε νερό καθώς και στον τερµατισµό (Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη). Υγειονοµική Κάλυψη: Θα υπάρχει σε ετοιµότητα το Σώµα εθελοντών Σαµαρειτών ∆ιασωστών Ν. Ρεθύµνης επίσης Γιατρός και ασθενοφόρο για οποιονδήποτε χρειαστεί ιατρική βοήθεια. 

10. ΕΠΑΘΛΑ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ: Σε όλους τους συµµετέχοντες ανεξαρτήτου κατηγορίας και αγώνα θα δοθεί µετάλλιο και µπλουζάκι. Στον αγώνα δρόµου 5.000µ: Οι τρεις πρώτοι άνδρες και οι τρεις πρώτες γυναίκες των παρακάτω κατηγοριών που θα τερµατίσουν θα λάβουν αναµνηστικό κύπελλο: 1η Κατηγορία- Γενική Ανδρών(1ος,2ος,3ος) 2η Κατηγορία- Γενική Γυναικών(1η ,2η ,3η ) 

11. ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: Στους αγώνες δικαίωµα για λήψη φωτογραφιών έχουν µόνο οι εθελοντές φωτογράφοι της διοργάνωσης. Ο οποιοσδήποτε άλλος φωτογράφος επιθυµεί να βγάλει φωτογραφίες θα πρέπει προηγουµένως να έχει πάρει την άδεια-έγκριση των διοργανωτών.

 12. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν εξεταστεί από ιατρό µε ευθύνη δική τους ή των γονέων τους, πριν από τους αγώνες. Σε κάθε περίπτωση όµως, όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε δική τους αποκλειστική ευθύνη. Εποµένως, από τη ∆ιοργάνωση δε θα ζητηθούν Ιατρικές Βεβαιώσεις για κανέναν, αφού όλοι οι συµµετέχοντες αγωνίζονται µε δική τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ευθύνη και οι ανήλικοι µε ευθύνη των κηδεµόνων τους ή των συνοδών τους. Οι διοργανωτές δεν έχουν καµία ευθύνη για ό, τι συµβεί, κατά την διάρκεια του αγώνα, σχετικά µε θέµατα ΥΓΕΙΑΣ. 

13. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ Όλοι οι δροµείς, αµέσως µετά τον τερµατισµό, καλούνται να συνεχίζουν να βαδίζουν προς την έξοδο. Άµεση ιατρική βοήθεια µπορεί να παρασχεθεί από το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή του τερµατισµού. Αµέσως µετά τον τερµατισµό οι δροµείς παραλαµβάνουν το αναµνηστικό µετάλλιο και κατευθύνονται προς την έξοδο, σύµφωνα µε την οριοθέτηση της περιοχής και τις υποδείξεις των εθελοντών. 

Στους δροµείς παρέχεται εµφιαλωµένο νερό. 

2ος νυχτερινός αγώνας δρόμου Ρεθύμνου την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

Post Top Ad

.............