Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Διαγωνισμός 1,3 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για τουριστική προβολή

Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Συμμετοχή σε εκθέσεις, Workshops – Roadshows, φιλοξενίες & εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων». Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο, με προϋπολογισμό 469.499,26 ευρώ με ΦΠΑ, αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε εκθέσεις. 


Το δεύτερο τμήμα, με προϋπολογισμό 830.831,26 ευρώ με ΦΠΑ, αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε workshop – roadshows, φιλοξενίες και εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων. Προσφορές υποβάλλονται για τα δύο τμήματα ή ξεχωριστά για το καθένα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ έως τις 9/10/2019 και ώρα 16.00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 15/10/2019 και ώρα 10.00, ενώ ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 31/12/2021. 

ΠΗΓΗ


ΠΡΟΣΩΠΑ
Η Δέσποινα Πλατανάκη η γυναίκα μπαρμπέρης απο τον Άγιο Νικόλαο
Η καλλιτέχνης Ελένη Περινού ζει στην δικιά της Ιθάκη στο Μαριδάτι του Παλαίκαστρου Δ. Σητείας
Ο Ωνάσης της Κρήτης στους μέσα Ποτάμους
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νέα δεδομένα στην αφαίρεση του καταρράκτη - του Βασιλείου Κοζομπόλη
Οι μεταβολές στη λειτουργία του θυρεοειδούς - του Δημητρίου Γιάλβαλη
Καρκίνος του πρωκτού - τα πρώτα συμπτώματα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ