Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

Συμβολή της ΔηΤΟΒ Κρήτης στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών και ένταξη στην WMDA

Η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την επιτυχή διάθεση των μονάδων Ομφαλιοπλακουντικού αίματος (ΟπΑ) από το Μητρώο της, στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών (World Marrow Donors Association, WMDA), μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) της χώρας μας.


Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (βλαστοκυττάρων) από το μυελό των οστών ή από το αίμα του ομφάλιου λώρου αποτελεί συχνά τη μοναδική θεραπεία για την αντιμετώπιση σοβαρών αιματολογικών νοσημάτων όπως π.χ. η οξεία λευχαιμία, τα λεμφώματα, τα μυελοδυσπλαστικά και άλλα σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού. Προϋπόθεση για μεταμόσχευση χωρίς επιπλοκές, είναι η ομοιότητα μεταξύ του δότη και του ασθενούς ως προς την ομάδα των ιστών (αντιγόνα ιστοσυμβατότητας,). Πολλοί ασθενείς, ωστόσο, βρίσκουν πολύ δύσκολα ή δε βρίσκουν συμβατό μόσχευμα. Ειδικά στη χώρα μας δεν καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε μοσχεύματα αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και για το λόγο αυτό έχει μεγάλη αξία η συμβολή της ΔηΤΟΒ στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών.

Η ΔηΤΟΒ Κρήτης είναι μία από τις τρείς Δημόσιες Τράπεζες ΟπΑ που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι Δημόσιες Τράπεζες ΟπΑ είναι Οργανισμοί που βρίσκονται σε Νοσηλευτικά ή μη-κερδοσκοπικά Ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, συνδέονται με την Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών και παρέχουν τη δυνατότητα θεραπείας σε όποιον ασθενή ανά τον κόσμο έχει ανάγκη μεταμόσχευσης και είναι συμβατός με τις μονάδες ΟπΑ που διαθέτουν.


Με την ευκαιρία της διάθεσης των μονάδων της ΔηΤΟΒ Κρήτης στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, η Διευθύντρια και το Προσωπικό της ευχαριστούμε θερμά: Τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για τη διαρκή υποστήριξη του θεσμού των Δημόσιων Τραπεζών ΟπΑ γενικά και της ΔηΤΟΒ ειδικότερα, την Περιφέρεια Κρήτης, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια (7η ΥΠΕ) Κρήτης, τη Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, το Προσωπικό του Μικροβιολογικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου του ΠΑΓΝΗ και της Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ/Βενιζελείου, τον Κοσμήτορα και το Προσωπικό της Ιατρικής
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019
ΚΥΡΒΕΙΑ 2019 στο Δήμο Ιεράπετρας
“Πέτρας Πολιτισμός” του Δήμου Ανωγείων για το καλοκαίρι του 2019!
Οι εκδηλώσεις του Δήμου «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2019»

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ