Ημερίδα Ενημέρωσης και Κεφαλαιοποίησης ευρωπαϊκών έργων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων από την Περιφέρεια Κρήτης - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Ημερίδα Ενημέρωσης και Κεφαλαιοποίησης ευρωπαϊκών έργων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων από την Περιφέρεια Κρήτης

Τα Έργα "REBUS-Renovation for Energy Efficient Buildings" και "SHERPA-Shared Knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations" θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο ημερίδας που θα γίνει την Παρασκευή στο Ηράκλειο και θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί στο ξενοδοχείο IBIS styles. 


Η Ημερίδα επιδιώκει να παρουσιάσει στους δημόσιους φορείς της Κρήτης και στο ευρύ κοινό την προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης για μια συντονισμένη στρατηγική με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος, προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για την Ενέργεια και το Κλίμα. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας πανευρωπαϊκά, μέσα από την υλοποίηση έργων, η Περιφέρεια επιδιώκει να προσεγγίσει το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης από όλες τις πλευρές, εστιάζοντας στα κτίρια του δημόσιου τομέα και να επωφεληθεί από τις επιτυχημένες πρακτικές και εφαρμογές των άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα σημαντικότερα αποτελέσματα των δύο έργων που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, και αναλυτικότερα:
- το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης του έργου REBUS, όπως κατατέθηκε στη Διαχειριστική Αρχή σαν βοηθητικό document στην πρόσκληση του ΠΕΠ "Πρόσκληση ΕΤΠΑ-37 : Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια", βασιζόμενο στις επιτυχημένες εφαρμογές άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών.
- ο Οδικός Χάρτης για την ενεργειακή ανακαίνιση των Δημοσίων Κτιρίων της Κρήτης του έργου SHERPA, που αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων της Κρήτης, με προτεινόμενα μέτρα και παρεμβάσεις ανάλογα με την τυπολογία του κτιρίου και άλλα γενικά και ενεργειακά κριτήρια, αναμενόμενη εξοικονόμηση σε ενέργεια και πόρους και προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης των παρεμβάσεων αυτών.

- Ο Οδηγός Ενεργειακής Ανακαίνισης, που αποτελεί ένα βοηθητικό εγχειρίδιο για τους δημόσιους φορείς προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιτυχώς έργα ανακαίνισης στα κτίριά τους. Περιλαμβάνει οδηγίες, βήματα και συμβουλές για τη φάση της σχεδίασης, της υλοποίησης, της παρακολούθησης, καθώς και της κατάρτισης των εμπλεκομένων δημοσίων υπαλλήλων.

Post Top Ad

.............