Tρίτη συνάντηση εταίρων του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ στη Ρόδο - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Tρίτη συνάντηση εταίρων του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ στη Ρόδο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Ρόδο, στις 14 και 15 Μαρτίου η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου» και με ακρωνύμιο ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, που οργάνωσε ο Δήμος Ρόδου. Η τρίτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Δημαρχιακού μεγάρου Ρόδου, στο οποίο εκτελείται ήδη το πιλοτικό έργο του Δήμου Ρόδου .


Να σημειωθεί ότι το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την επίτευξη των στόχων του έργου, που συνθέτουν το «παζλ» σχεδιασμού και διαχείρισης έργων ΕΞΕ στα δημοτικά κτίρια, και συγκεκριμένα: εθνικοί συντονιστικοί φορείς για το σχεδιασμό πολιτικών και την υποστήριξη υλοποίησης έργων (ΥΕΕΒΤ-Κύπρος, ΚΑΠΕ-Ελλάδα), οι Δήμοι που επιφορτίζονται με την υλοποίηση των έργων (ΑΝΕΛ-εκπρόσωπος τεσσάρων (4) Δήμων της Κύπρου, ο Δήμος Ρόδου και ο Δήμος Χερσονήσου - Ελλάδα) και το ΠΤΑΚ-Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης ως Περιφερειακός Φορέας με οριζόντιες δράσεις υποστήριξης και προώθησης μεθοδολογιών και εργαλείων ΕΞΕ σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα με ακρωνύμιο ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, στο οποίο ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει ως εταίρος, συνολικού προϋπολογισμού 2.095.877,50€, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δια μέσου της υλοποίησης ώριμων πιλοτικών έργων ΕΞΕ σε εμβληματικά δημοτικά κτίρια, παράλληλα με την ανάπτυξη Κοινής Διασυνοριακής Προσέγγισης για την Προτυποποίηση των διαδικασιών υλοποίησης συναφών έργων.


Ο Δήμος Χερσονήσου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του, υλοποιεί δύο πιλοτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 285.437,06 € και συγκεκριμένα :

> την ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου και Λυκείου Μαλίων (με αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα) και
> την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Επισκοπής (με εγκατάσταση συστήματος ψύξης-θέρμανσης με κεντρική αντλία θερμότητας και εκμετάλλευση της γεωθερμίας),
τα οποία προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.
Στην τρίτη συνάντηση του εταιρικού σχήματος επανακαθορίστηκε ο χρονοπρογραμματισμός των επικείμενων εργασιών και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των εταίρων, η ανάλυση των παραδοτέων τους, καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων σταδίων υλοποίησης των πιλοτικών έργων του προγράμματος κατά τους επόμενους κρίσιμους μήνες υλοποίησης του έργου. Παράλληλα, αποφασίστηκε, η επόμενη συνάντηση των εταίρων, την οποία έχει αναλάβει να οργανώσει ο Δήμος Χερσονήσου, να πραγματοποιηθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2019, προκειμένου να έχουν προχωρήσει - ή ενδεχομένως ολοκληρωθεί - τα πιλοτικά επιδεικτικά έργα, που σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το Δήμο Χερσονήσου εκπροσώπησαν η κ. Θεονύμφη Σκυβαλάκη, υπεύθυνη οικονομικού αντικειμένου της πράξης και ο κ. Μιχάλης Τζαγάκης, υπεύθυνος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της πράξης, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τα τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα του έργου, μέχρι και σήμερα, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση της δημοπράτησης των πιλοτικών έργων και την συμβασιοποίησή τους, μετά τη θετική αξιολόγηση του προ-δημοπρασιακού και προ-συμβατικού ελέγχου που διενεργήθηκε. Έθεσαν δε, υπόψη των παριστάμενων εταίρων της πράξης, τον αναλυτικό χρονοπρογραμματισμό των επόμενων ενεργειών, σε επίπεδο φυσικού και διοικητικού αντικειμένου, παράλληλα με την πρόθεση για οργάνωση της ημερίδας εξοικονόμησης ενέργειας (η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Δήμου Χερσονήσου) κατά το χρόνο πραγματοποίησης της επόμενης (τέταρτης) συνάντησης, προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή όλων των εταίρων της πράξης.

Post Top Ad

.............