Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Ο Ιερός Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Γεωργίου, Πολιούχου της Ιεραπέτρας

 
Ο Ιερός Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Γεωργίου, Πολιούχου της Ιεραπέτρας, είναι τρίκλιτος, με ημισφαιρικό τρούλο επάνω σε υψηλό τύμπανο. Μορφολογικά, ακολουθεί τους ρυθμούς των ορθοδόξων ναών της Τουρκοκρατίας και χαρακτηρίζεται από κατασκευαστικά κυρίως στοιχεία της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Κτίστηκε το 1856, σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται στο υπέρθυρο της νότιας πλευράς του ναού από κάποιο τεχνίτη Χατζημανώλη,πιθανόν Καρπάθιο. Όμως, σε χάρτη της περιοχής του 1640 υπάρχει ήδη καταγεγραμμένος Ιερός Ναός στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Όλα τα μέλη της ανωδομής του ναού (τόξα, θόλοι, στέγη, τρούλος), είναι κατασκευασμένα με φέροντα ξύλινο σκελετό που καλύπτεται με ξύλινους πτυχίσκους (μπαγδουτί) επιχρισμένους με τα κονιάματα του ναού. Ανάλογη κατασκευή με αυτή του μεταγενέστερου ναού του  Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.

 

Το νότιο θύρωμα φέρει βαθύ λιθόγλυπτο υπέρθυρο μεταξύ μαρμάρινων ημικιόνων με ιονικού ρυθμού κιονόκρανα, ενώ το βόρειο είναι κλασσικό με αετωματική επίστεψη.
Οι πλευρές του ναού τονίζονται από γωνιαίες παραστάδες με λαξευτούς λίθους που φέρουν ανάγλυφο κόσμημα. Κάτω από το λίθινο προεξέχον γείσο της επίστεψης του ναού, υπάρχουν μεταξύ των παραθύρων του άνω τμήματος λίθινα διακοσμητικά με ανάγλυφα κοσμήματα. Η στέγη είναι δίρριχτη καλυμένη με κεραμίδια, ενώ ο τρούλος είναι μολυβοσκεπής. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίθινη τοιχοποιΐα του ναού εξωτερικά.Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο προστάτης και πολιούχος της Ιεράπετρας, ο οποίος τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια και πίστη από το λαό της. Είναι συγκινητικές οι διηγήσεις ότι στο παρελθόν ο Άγιος Γεώργιος γινόταν έντονα αισθητός με τα βήματα του αλόγου του, καθώς έφιππος διερχόταν τα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης. Αλλά και στην εποχή της Τουρκοκρατίας προστάτευε με θαυμαστές επεμβάσεις το λαό του από τις αυθαιρεσίες των Τούρκων, ενώ πολλοί από τούς τελευταίους τον ευλαβούνταν και τον τιμούσαν ιδιαίτερα.
Το έτος 2000 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του Ναού

 
 http://lasithitour.bpis.teicrete.gr
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νέα δεδομένα στην αφαίρεση του καταρράκτη - του Βασιλείου Κοζομπόλη
Οι μεταβολές στη λειτουργία του θυρεοειδούς - του Δημητρίου Γιάλβαλη
Καρκίνος του πρωκτού - τα πρώτα συμπτώματα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ