Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Συμμετοχή Δήμου Χερσονήσου στο ευρ. πρόγραμμα SUMPs UP στη Βουδαπέστη

Ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης βιώσιμης κινητικότητας, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στο σύνολό τους να αποτελέσουν την εκκίνηση ενός στρατηγικού, πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Δήμου Χερσονήσου και να επιλύσει μείζονα θέματα κινητικότητας του αστικού και περιαστικού ιστού, με γνώμονα την προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης, την υιοθέτηση βιώσιμων εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, την αλλαγή νοοτροπίας των μετακινούμενων και το συνδυασμό των μέσων μεταφοράς.


Με γνώμονα τη στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SUMPs-Up (Ref. No. 690669 — SUMPs-Up — H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-2015) ‘Innovation Pilot Pool - EXPERT GROUP: SUMP Learning Programme 3 (SLP3) – Tools and services for SUMP elaboration and measure selection’ - Ακρωνύμιο: SUMPs UP – (Μετάφραση: CIVITAS SUMPS Up, Καινοτόμος Πιλοτική Δράση – Ομάδα Εμπειρογνωμόνων: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΒΑΚ 3 – Εργαλεία και Υπηρεσίες για την υιοθέτηση ΣΒΑΚ και επιλογή μέτρων), το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 για να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα και υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CIVITAS 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Στο έργο συμμετέχουν οκτώ (8) οργανισμοί και επτά (7) πόλεις ως κυρίως εταίροι, και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις και τα στελέχη τους να προωθήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη βιώσιμη κινητικότητα, με επίκεντρο τις χώρες και τις περιοχές όπου η υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις οργανωτικές αρχές και τους φορείς σχεδιασμού να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αποτρέπουν ή δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ΣΒΑΚ, καθώς και να εκπαιδεύσει το στελεχιακό δυναμικό των δήμων στην ανάπτυξη και εφαρμογή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ως μέλος της Ομάδας Έργου του προγράμματος εκμάθησης SLP3 ΣΒΑΚ 3: Εργαλεία και υπηρεσίες για την εκπόνηση και την επιλογή μέτρων ΣΒΑΚ (Σεπτέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019), η ειδική σύμβουλος δημάρχου, κ. Θηρεσία Καρπαθιωτάκη, συμμετείχε στην τρίτη συνάντηση εργασίας στη Βουδαπέστη, στο Κέντρο Ελέγχου Μετακινήσεων της Βουδαπέστης (BKK Headquarters), για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σχετικά με τα ΣΒΑΚ στην Ευρώπη. Στο σκέλος αυτό παρουσίασε σειρά σεναρίων και μέτρων για την μεταβολή των συνθηκών μετακίνησης στον αστικό και περιαστικό ιστό του Δήμου Xερσονήσου, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Adrion 252 SMILE, στο οποίο ο Δήμος Χερσονήσου είναι βασικός εταίρος.

Τα σενάρια και τα μέτρα που συζητήθηκαν αφορούν σε ενίσχυση του περπατήματος, του ποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας και των συλλογικών κοινόχρηστων μετακινήσεων, καθώς και σε ζητήματα διαχείρισης της τροφοδοσίας και της στάθμευσης σε όλο το δήμο, με έμφαση στις πλέον επιβαρυμένες περιοχές.
Τέλος, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε τεχνοδιάγνωση στις δομές δημόσιας συγκοινωνίας και στις νέες υποδομές για τις νέες γραμμές Τραμ & Μετρό, καθώς και επίσκεψη στο Κέντρο Ελέγχου του Μετρό, η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο Μεταφορών της Βουδαπέστης BKK (Budapesti Kozlekedesi Kozpont - Centre for Budapest Transport).
ΠΡΟΣΩΠΑ
Η Δέσποινα Πλατανάκη η γυναίκα μπαρμπέρης απο τον Άγιο Νικόλαο
Η καλλιτέχνης Ελένη Περινού ζει στην δικιά της Ιθάκη στο Μαριδάτι του Παλαίκαστρου Δ. Σητείας
Γαύδος - Νίκος Λουγιάκης, στο τσιγαριαστό η «μαγκιά» είναι να μη βάλεις νερό
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νέα δεδομένα στην αφαίρεση του καταρράκτη - του Βασιλείου Κοζομπόλη
Οι μεταβολές στη λειτουργία του θυρεοειδούς - του Δημητρίου Γιάλβαλη
Καρκίνος του πρωκτού - τα πρώτα συμπτώματα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ