Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Τουρκογραικική εγκύκλιος για την πορνεία στην υπόδουλη Κρήτη


Γ. « Επειδή ο άντρας σχεδόν πάντοτε δεν δυναστεύει την γυναίκα εις την πράξιν αυτήν , αλλά γίνεται με την θέλησιν και ευχαρίστησίν της, αν είναι ομόφυλοι να φυλακωθή η γυναίκα ένα μήνα, και να δέρνεται καθ΄ ημέραν προς 20 ξυλιαίς , δι '  επιστασίας δύω αντιπροσώπων , εωσού τελειωθεί η διορία»

Δ.«Όλα τα έθνη είναι πλάσματα του Θεού , επειδή όμως αι θρησκείαι και νόμοι διαφέρουσι, και έχει χρέος καθένας να παρατηρήση τα όσα η θρησκεία του τον εμποδίζει, αν ήθελε πιασθή Τούρκισσα μαζί με Χριστιανόν, Χριστιανή μαζί με Τούρκον, Τούρκισσα μαζί με Εβρσίον, ή Εβραία μαζί με Τούρκον ή Χριστιανόν, να φυλακωθή η γυναίκα 6 μήνας , και να δέρνεται προς 20 ξυλιαίς καθ΄ ημέραν δι΄ επιστασίας δύω Αντιπροσώπων».Ε. « Αν αυτή, η οποία ήθελε πιασθή ήναι παρθένος , και διαφθαρθή από άλλης φυλής άντρα, και βεβαιωθή υπό το ίδιο της το στόμα, ν΄ αποφασισθή τότε μία παιδεία εις αυτήν αυστηροτέρα»

Το παραπάνω έγγραφο αποτελεί απόσπασμα από το Ελληνικό κείμενο μιας έντυπης εγκυκλίου του τοπικού Συμβουλίου Χανίων, την εποχή της αιγυπτιοκρατίας.
Κυκλοφόρησε στην «Τουρκογραικικήν τον Ιούλιο του 1834
Η εγκύκλιος που απόσπασμα δημοσιεύουμε είναι μια αυστηρή προειδοποίηση και αναγγελία των μέτρων που έλαβε το Τοπικό Συμβούλιο των Χανίων για τον κολασμό της πορνείας  και των ερωτικών σχέσεων ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες με διαφορετικές θρησκευτικές δοξασίες.
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Κώστας Μαμουλάκης μας ενώνουν πολλά έχουμε κοινό παρονομαστή την αγάπη μας για το Μαλεβίζι.
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εκλογικού τμήματος του Νίκου Καραμανωλάκη
Με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης συναντήθηκε η Λιάνα Σταρίδα
Ξανά στο πλευρό του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού η Μαρία Τζιράκη - Παττακού
Στη Τύλισο ο Κώστας Μαμουλάκης και τα μέλη της δημοτικής παράταξης Νέοι Δρόμοι
Ο Δήμαρχος Ανωγείων Εμμανουήλ Καλλέργης ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού του

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Το Μητάτο του δήμου Σητείας ............. Τα χωριό Κεράσσα ( κερνώ ) ............. Η παραθαλάσσια Σταλίδα ............. Το χωριό Sikillu η σημερινή Καλλονή .............