Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε)- Η πρόθεση του Δήμου για τη διεκδίκηση λειτουργίας τους και στα Ανώγεια

Ο Δήμος Ανωγείων ενδιαφέρεται να  διεκδικήσει την λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ή παραρτήματος  στα Ανώγεια. Πρέπει  όμως πρώτα να διερευνήσει τις υπάρχουσες ανάγκες για την εξασφάλιση της λειτουργίας του.

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη. Κάθε τμήμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αριθμεί από δώδεκα (12) έως είκοσι (20) εκπαιδευόμενους. Το Σ.Δ.Ε. αποτελεί βιώσιμη σχολική μονάδα με δυο έτη λειτουργίας, όταν αριθμεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευόμενους και έχει δύο (2) τουλάχιστον τμήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την συμμετοχή τους στα παρακάτω τηλέφωνα :
2834032500  Δήμος Ανωγείων   Χρυσούλα Κουνάλη ή  6946049953 Άννα Βαρδιάμπαση
ΠΡΟΣΩΠΑ
Ήθελα να μούνα γιατρός ώσαν το Γιαμαλάκη
Ακροστιχίδα του Οκτώβρη - του Κωστή Λαγουδιανάκη
Ο τυροκόμος Παύλος Παλιεράκης και το κατάστημα Έγγαλο στην Αθήνα απο το 1968
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νέα δεδομένα στην αφαίρεση του καταρράκτη - του Βασιλείου Κοζομπόλη
Οι μεταβολές στη λειτουργία του θυρεοειδούς - του Δημητρίου Γιάλβαλη
Καρκίνος του πρωκτού - τα πρώτα συμπτώματα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ