Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε)- Η πρόθεση του Δήμου για τη διεκδίκηση λειτουργίας τους και στα Ανώγεια

Ο Δήμος Ανωγείων ενδιαφέρεται να  διεκδικήσει την λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ή παραρτήματος  στα Ανώγεια. Πρέπει  όμως πρώτα να διερευνήσει τις υπάρχουσες ανάγκες για την εξασφάλιση της λειτουργίας του.

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη. Κάθε τμήμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αριθμεί από δώδεκα (12) έως είκοσι (20) εκπαιδευόμενους. Το Σ.Δ.Ε. αποτελεί βιώσιμη σχολική μονάδα με δυο έτη λειτουργίας, όταν αριθμεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευόμενους και έχει δύο (2) τουλάχιστον τμήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την συμμετοχή τους στα παρακάτω τηλέφωνα :
2834032500  Δήμος Ανωγείων   Χρυσούλα Κουνάλη ή  6946049953 Άννα Βαρδιάμπαση
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Οι παλιοί νερόμυλοι στην περιοχή Λιναρές του χωριού Μυρσίνη
Ο Σάντολος του κοπελιού
Ο μεσημεριανός καλοκαιρινός ύπνος
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους κινηματογράφους της πόλης του Ηρακλείου
Ο ιερός ναός του Αγίου Πνεύματος στο εγκαταλελημένο χωριό Αξέντι
Ο δίκλιτος ναός αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση και το Άγιο Πνεύμα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ