Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στη δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου SUMPs UP – στο Μάλμε της Σουηδία

Ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης βιώσιμης κινητικότητας, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στο σύνολό τους να αποτελέσουν την εκκίνηση ενός στρατηγικού, πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Δήμου Χερσονήσου. Απώτερος στόχος είναι η επίλυση μείζονων θεμάτων κινητικότητας του αστικού και περιαστικού ιστού, με γνώμονα την προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης, την υιοθέτηση βιώσιμων εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, την αλλαγή νοοτροπίας των μετακινούμενων και το συνδυασμό των μέσων μεταφοράς.


Με γνώμονα τη στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SUMPs-Up (Ref. No. 690669 — SUMPs-Up — H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-2015) ‘Innovation Pilot Pool - EXPERT GROUP: SUMP Learning Programme 3 (SLP3) – Tools and services for SUMP elaboration and measure selection’ - Ακρωνύμιο: SUMPs UP (Μετάφραση: CIVITAS SUMPS Up, Καινοτόμος Πιλοτική Δράση – Ομάδα Εμπειρογνωμόνων: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΒΑΚ 3 – Εργαλεία και Υπηρεσίες για την υιοθέτηση ΣΒΑΚ και επιλογή μέτρων), το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 για να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα και υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CIVITAS 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο έργο συμμετέχουν οκτώ (8) οργανισμοί και επτά (7) πόλεις ως κυρίως εταίροι, και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις και τα στελέχη τους να προωθήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την βιώσιμη κινητικότητα, με επίκεντρο τις χώρες και τις περιοχές όπου η υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις οργανωτικές αρχές και τους φορείς σχεδιασμού να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αποτρέπουν ή δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ΣΒΑΚ καθώς και να εκπαιδεύσει το στελεχιακό δυναμικό των δήμων στην ανάπτυξη και εφαρμογή τους.
Ως μέλος του προγράμματος εκμάθησης SLP3 ΣΒΑΚ 3: Εργαλεία και υπηρεσίες για την εκπόνηση και την επιλογή μέτρων ΣΒΑΚ (Σεπτέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019), η ειδική σύμβουλος, κ. Θηρεσία Καρπαθιωτάκη, συμμετείχε στη δεύτερη συνάντηση εργασίας στο Μάλμο στη Σουηδία (Malmo), για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σχετικά με τα ΣΒΑΚ στην Ευρώπη, η οποία έλαβε χώρα στο Δημαρχείο. Μεταξύ άλλων,
παρουσίασε σειρά σεναρίων και μέτρων για τη μεταβολή των συνθηκών μετακίνησης στον αστικό και περιαστικό ιστό του Δήμου - όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Adrion 252 SMILE, στο οποίο ο Δήμος Χερσονήσου είναι βασικός εταίρος.
Τα σενάρια και μέτρα που συζητήθηκαν αφορούν σε ενίσχυση του περπατήματος, του ποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας και των συλλογικών κοινόχρηστων μετακινήσεων καθώς και σε ζητήματα διαχείρισης της τροφοδοσίας και της στάθμευσης σε όλο το Δήμο, με έμφαση στις πλέον επιβαρυμένες περιοχές
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Κώστας Μαμουλάκης μας ενώνουν πολλά έχουμε κοινό παρονομαστή την αγάπη μας για το Μαλεβίζι.
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εκλογικού τμήματος του Νίκου Καραμανωλάκη
Με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης συναντήθηκε η Λιάνα Σταρίδα
Ξανά στο πλευρό του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού η Μαρία Τζιράκη - Παττακού
Στη Τύλισο ο Κώστας Μαμουλάκης και τα μέλη της δημοτικής παράταξης Νέοι Δρόμοι
Ο Δήμαρχος Ανωγείων Εμμανουήλ Καλλέργης ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού του

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Το Μητάτο του δήμου Σητείας ............. Τα χωριό Κεράσσα ( κερνώ ) ............. Η παραθαλάσσια Σταλίδα ............. Το χωριό Sikillu η σημερινή Καλλονή .............