Η Περιφέρεια Κρήτης στην συνάντηση εταίρων του STRATENERGY, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα Κύπρου. - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Η Περιφέρεια Κρήτης στην συνάντηση εταίρων του STRATENERGY, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα Κύπρου.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων της Στρατηγικής Διασυνοριακής Συνεργασίας & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια – STRATegic cross-border & capitalization of common process for ENERGY Saving in Public Building (Ακρωνύμιο: STRATENERGY), που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα Κύπρου.
Το έργο είναι σε εξέλιξη στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με κύριο Δικαιούχο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι του έργου είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ο Δήμος Θήρας, ο Δήμος Σάμου, ο Δήμος Κω, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και η Περιφέρεια Κρήτης. Η επενδυτική προτεραιότητα του έργου είναι η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές.
Στη συνάντηση επισημάνθηκε η πρωτοπόρα και επιτυχημένη πορεία της Περιφέρειας Κρήτης στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Οι κυριότερες δράσεις που καλείται να υλοποιήσει η Περιφέρειας Κρήτης είναι:
Α) Εφαρμογή Πλαισίου Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας στο κτιριακό της απόθεμα με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 και
Β) Υλοποίηση ενός Στρατηγικού Έργου για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης προσδοκώντας στη σταδιακή μετατροπή αυτού σε επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Near Zero Energy Building (NZEB), σύμφωνα με τις επιταγές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν στην Κύπρο τα στελέχη: κ. Ελένη Πλουμίδη, Μηχ/γος Μηχ/κός, email: eleniploumidi@crete.gov.gr και κ. Ελένη Τζαγκαράκη, Αρχ/νας Μηχ/κός, email: etzagar@crete.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες: greececyprus.eu

Post Top Ad

.............